Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

CMK Red Puanı Sildirme

CMK Red Puanı Sildirme Dilekçesi

… BAROSU BAŞKANLIĞI CMK KURULUNA

Baronuzun … sicil numarasına kayıtlı avukatıyım.

CMK görevlendirmesi kapsamında … günü saat 11:51’de … numaralı telefondan şahsıma ait …. numaralı telefon aranılmış olup … sebebiyle gelen çağrı cevaplanamamıştır. Akabinde, saat 11:52 ve 11:53’te olmak üzere iki kez daha aranılmış fakat aynı sebeple çağrıya cevap verilememiştir. Gelen çağrıları görmem üzerine, saat 11:54’te … numaralı telefonu, saat 11:59’da iki kez ve saat 12:38’de bir kez olmak üzere toplam üç kez de … numaralı telefonu arayarak durumu izah etmeye çalıştım ve CMK sistemine girerek mazeretimi kaldırdım fakat sistem tarafından ceza/ret puanı verilmiştir.

… Barosu CMK Kurulu ve CMK Merkezi İç Yönergesinin, CMK Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 5/f maddesi;

‘‘Müdafi, vekil avukat görevlendirmelerini denetlemek ve CMK listesine kayıtlı avukatların karşılaştığı aksaklıkları gidermek ve görevlendirilen müdafi, vekil avukatların görevlerini daha iyi koşullarda yapmalarına yardımcı olmak için çalışmalar yapmak…’’

hükmüne amir olup yaşanan bu tarz mağduriyetlerin giderilebilmesi için CMK Kuruluna bir takım yetki ve görevler getirmiştir.

Yapılan tüm bu açıklamalardan yola çıkarak olayın yaşanmasında hiçbir şekilde kasıtlı davranışımın olmaması, zaten bağlı/sigortalı avukat olarak çalışmam sebebiyle CMK sistemini sadece hafta sonları aktif hale getiriyor olmam ve sırf bu olay yüzünden sıralamamın çok gerilere düşeceği de göz önüne alınarak CMK sistemine yazılan ceza/ret puanının kaldırılmasını saygıyla arz ve talep ederim. …/…/2021

Av. …

EK-1: Yapılan telefon görüşmelerine ilişkin kayıtlar.

“CMK Red Puanı Sildirme” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.