Kategoriler
Tutanak Örnekleri

Çocuğun Teslim Edilmesi Tutanağı

Çocuğun Teslim Edilmesi Tutanağı

TARİH:

MAHKEME KARARINA İSTİNADEN ÇOCUĞUN TESLİMİNE İLİŞKİN TUTANAKTIR

Kozan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin ..Esas … Karar numarasıyla davacı … ile Davalı …..hakkında vermiş olduğu boşanma kararına istinaden müşterek çocuk …. ın velayeti anneye verilmiş, Davacı babaya da her yılın temmuz ayının ilk gününden başlamak üzere müşterek çocukla kişisel ilişki kurulmasına yönelik karar vermiştir. Davacı baba bu karar doğrultusunda temmuz ayının başında değil de bu tutanağın düzenlendiği…………………………. Tarihinde müşterek çocuğu almak için gelmiştir. İş bu tutanağı düzenlendiği gün müşterek çocuk babaya rıza ile teslim edilmiştir. Davacı baba müşterek çocuğu bahsi geçen mahkeme kararına istinaden ………. tarihinde kendi rızasıyla getirip anneye teslim edeceğini, aksi durumda doğacak sorumluluklardan mesul olacağını kabul etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.