Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Dask Dava Dilekçesi Örneği

Dask Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI   :

VEKİLİ      :

DAVALILAR  :                                                                                 DAVA:   TAZMİNAT

KONU:   Müvekkilin Doğal afet sigortası kurumu zorunlu deprem sigortası (DASK)Poliçesinden kaynaklanan tazminatın fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak koşulu ile şimdilik 70.800,00 TL nin deprem tarihi olan 09.11.2011 tarihinden itibaren işleyecek olan faizi ile birlikte tahsili talebidir.

DAVA DEĞERİ  : 70.800,00.-TL (Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile).

AÇIKLAMALAR:

1.Müvekkilim, …….  Mahallesi,.. pafta, …ada,.. parselde tapuda kain taşınmaz üzerinde bulunan  ….sitesi  G Blok No:… deki dairesi ………. ilinde  ………… tarihinde meydana gelen  ve sonraki depremlerde ağır hasar görmüş ve hakkında yıkım kararı verilmiştir.

  1. Müvekkilime ait daire ……… tarihinde meydana gelen deprem hasar görmemiştir. Ancak müvekkil bu depremden sonra tedbirli olması gerektiğini düşünerek ………. tarihinde ……….dask poliçe numarası ve ……. dask seri numarası ile sigortalanmıştır. Poliçede müvekkilin dairesinin hasarsız olduğu açıkça belirtilmiştir. Ayrıca poliçe sigorta şirketinin genel merkezi tarafından da onaylanmıştır. Bunun üzerinde müvekkil poliçe bedelini ödeyerek poliçesin teslim almıştır.

3-Ancak  …………. ve sonrası meydana gelen depremlerde müvekkilin evi ağır hasar görmüş olup yıkımına karar verilmiştir. Buna ilişkin ….. Valiliği AFAD müdürlüğünün yıkım listesi dilekçemiz ekindedir. Müvekkil bunun üzerinde sigortaya zararlarının giderilmesi için başvurmuştur. Sigorta şirketi tarafından görevlendirilen görevli experler ce hasar tespiti de yapılmıştır. Ancak sigorta şirketi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden müvekkilin zararlarını giderme talebini sözlü olarak reddedildiğini belirtmiştir.

4-Daha sonra müvekkil adına sigorta şirketine …….. tarihinde yapmış olduğumuz başvuruya, davalı DASK ……. tarihinde  vermiş olduğu cevabında, oyalayıcı ve ödeme ile ilgili net olmayan bir cevap vererek talebimiz reddedilmiştir. Bu nedenle bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

 

ADLİ YARDIM TALEBİMİZ: Müvekkilimin gerek evini kaybetmiş olması ve gerekse meydana gelen depremlerde ……. ilinin ağır hasar alması ve müvekkilin ciddi maddi sıkıntı içinde olması ve diğer tüm hususlarla  beraber, 07.09.1999 tarih ve 575 sayılı KHK 3. Maddesinin  a  fıkrası hükmü ve ayrıca 4539 sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan  Hukuki  Uyuşmazlıkların  Çözümüne ve Bazı İşlemlerin  Kolaylaştırılmasına İlişkin KHK uyarınca adli yardım talep etmekteyiz.

 

 DELİLLER                                  :Dekontlar, Sigorta  Poliçeleri, Tanık, Bilirkişi, Keşif ve her  türlü delil ahkamı.

HUKUKİ     DELİLLER              : HMK, TTK, BK, Sigorta  Hukuku,587 KHK, 5582 Sayılı Kanun ve sair mevzuat ahkamı.

 

CEVAP SÜRESİ                        : 2 HAFTA

 

NETİCE VE TALEP                   :Yukarıda açıklanan nedenler ile;

  1. Davamızın  KABULÜNE;
  2. Adli Yardım Talebimizin KABULÜNE;
  3. Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik…………TL Maddi Tazminatın ………… tarihinde itibaren  işleyecek ticari faizle beraber davalıdan  alınarak tarafımıza ÖDENMESİNE;
  4. Yargılama masrafları ile vekalet ücretinin  davalı üzerinde  bırakılmasına karar verilmesini  saygı ile arz ve talep ederiz.08.04.2012

 Davacı Vekili

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.