Kategoriler
Talep Örnekleri

Delillerin Toplanması Talebi

Delillerin Toplanması Talebi

ANKARA . İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO

DAVACI: M*** G***

ADRES: 

VEKİLİ: Av. 

ADRES: 

DAVALI: 

ADRESİ: 

KONU : Dava dilekçemizde belirttiğimiz delillerimizin toplanmasına ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

Dava dilekçemizde belirtmiş olduğumuz delillerimizin toplanması için gerekli yerlere müzekkere yazılmasına karar verilmesini talep ederiz. 

DELİLLER : Her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK ve ilgili tüm mevzuat.

NETİCE ve TALEP : Dava dilekçemizde belirtilen delillerimizin toplanması için müzekkere yazılmasını talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.