Kategoriler
Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi Dilekçe Örnekleri

Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik hükümlünün sosyal hayatına denetimli bir şekilde devam etmesini sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Hükümlü normal yaşamına özgür bir şekilde devam eder, ancak bu sürede denetimli serbestlik kurumu ile gözlemlenir, takip altında tutulur.

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Nereye Verilir?

Denetimli serbestlik dilekçesi infaz hakimliğine hitaben yazılır ve infaz hakimliği ön bürosuna verilir. Ayrıca devam eden bir mahkeme varsa da ilgili mahkemeye de denetimli serbestlik dilekçesi verilebilir.

Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçe Örneği

BİLECİK İNFAZ HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : Elazığ …. Asliye Ceza Mahkemesi …..4 Esas

KARAR NO : Elazığ ….. Asliye Ceza Mahkemesi ….. Karar

İLAMAT NO : ……

HÜKÜMLÜ : ……….. ( TKN: ……………. )

KONU : Denetimli serbestlikten yararlanma ve tahliye talebimiz hakkında.

AÇIKLAMALAR

1- Hakkımda Elazığ …. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ……… Esas ve …….. Karar numarası ile cezalandırma kararı verilmiştir. Aleyhime ….. Yıl ……ay hapis cezası ve adli para cezasına hükmedilmiştir.

2- Bu kararın sonrasında cezanın infazı için kendi rızamla cezaevine girdim ve halen Bilecik Açık Ceza infaz kurumunda …….aydır kalmaktayım.

3- Açık ceza infaz kurumunda bulunduğum süre itibariyle cezamın belirli bir bölümünü iyi halli olarak geçirdim. Cezaevinde infaz süremin …… ayını tamamlamış bulunmaktayım. Hakkımda hükmedilen adli para cezasını ise denetimli serbestlikten faydalanabilirsem, tahliye edilmemin ardından kısa bir süre içinde ödeyeceğim. Yakın tarihte 5275 sayılı yasaya eklenen Geçici 4. Maddesine göre; ceza infaz kurumunda son 6 ayını kesintisiz geçirme şartı ile belirli süre infaz şartı kaldırılmış olup denetimli serbestlik konusunda yeni hükümler getirilmiştir. Bende 31/12/2020 tarihine kadar kaldırılan iş bu hükümler neticesinde lehime doğan haklardan faydalanmak istiyorum.

4- Sabit ikametgah sahibiyim, evliyim ve birisi …. aylık diğeri ……..yaşında olmak üzere 2 çocuğum var. Ceza alıp hüküm giydiğimden bu yana Ailem yeteri kadar zarar görmüş, eşim ve çocuklarım maddi ve manevi olarak çöküntü içine girmişlerdir. Günlük hayatımda ………..ustası ( …….. ) olarak iş yapmaktayım ve ailemin geçimini sağlamaktayım. Yaklaşık ….. aydır cezaevinde olduğumdan dolayı hem maddi hem de manevi açıdan sıkıntı yaşadım. Eşime ve çocuklarıma maddi ve manevi olarak destek olamadığımdan ailemde ekonomik sıkıntılar çekmektedir.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğim sebeplerle ve re’sen nazara alınacak sebeplerle denetimli serbestlik için sahip olunması gereken tüm koşullara sahip olduğumun tespiti ile birlikte Sayın Hakimliğinizce uygun görülecek denetimli serbestlik tedbirinin uygulanarak tahliyeme karar verilmesini görüş ve tensiplerinize arz ederim.

Hükümlü

…………………

Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçe Örneği

…………….. İNFAZ HÂKİMLİĞİNE

DOSYA NO : 2014/289 ESAS

KARAR NO : 2017/xx31 KARAR

İLAMAT NO : 2017/2-13724 İLAMAT

HÜKÜMLÜ : xxxxxx (…. Bahçelievler/İSTANBUL)

VEKİLİ : Av. xx&Av.xx

KONU : DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMA VE TAHLİYE TALEBİMİZDİR.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilimiz xxx hakkında İstanbul 14.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 23/01/2017 tarihinde 2014/289 ESAS ve 2017/xx31 KARAR numarası ile cezalandırma kararı verilmiştir.

2- Bu kararın kesinleşmesi sonrasında müvekkilimiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen çağrı kağıdındaki süreye uygun olarak kendi iradesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gel

4- Müvekkilimiz sabit ikametgah sahibi, evli ve çocukludur. Aile hayatı yeteri kadar bu olaylardan zarar görmüştür.

5- Bu sebeplerle müvekkilimiz için denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanarak hakimliğinizce tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz sebeplerle Müvekkilimiz denetimli serbestlik için sahip olunması gereken tüm koşullara sahip olduğundan müvekkilimiz hakkında hakimliğinizce uygun görülecek denetimli serbestlik tedbirinin uygulanarak müvekkilimizin tahliyesine karar verilmesini görüş ve tensiplerinize arz ederiz.

Hükümlü Vekili

…………………….

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.