Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Dilekçesi

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Dilekçesi

… ŞİRKETİ … MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…./…./…..

İşyerinizde …………… bölümünde …/…/…. tarihinden bu yana çalışmaktayım. Daha evvel hamileliğim ve doğum konusunda işverenliğinizi bilgilendirmiştim.

Doğum …/…/…. tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili belgeyi dilekçem ekinde sunmaktayım.

…./…/…… tarihinden itibaren 8 haftalık/ doktorumun tavsiyesi sebebiyle ile …. haftalık doğum sonrası iznine ayrılmam konusunda doktorumdan aldığım belge ekte sunulmaktadır.

İznimin başlatılması ve yürütülmesi konusunda gerekli koordinasyonun sağlanması bakımından gereğinin yapılmasını aksi bir durum varsa konu hakkında tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.

İŞÇİNİN

Adı, soyadı, imzası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.