Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi Örneği

……………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ  :

VEKİLİ         :

ŞÜPHELİ      : Faili Meçhul

SUÇ               : 5237 sayılı TCK m. 157, 158  ve ilgili sair mevzuat

AÇIKLAMALAR       :

Müvekkil ………………gerçek ismini kullanıp kullanmadığı bilinmeyen ancak ………………adı ile tanıtan kişi tarafından dolandırılmıştır. Şöyle ki;

Müvekkil, kendisini ………………. adı ile tanıtan kişi ile sosyal medya aracılığı ile tanışmış ve whatsapp üzerinden konuşmaya başlamıştır. ……………….., kendisini Güney Kore vatandaşı olarak tanıtmış ve İngiltere’de yaşadığını beyan etmiştir. Kocasının vefatı üzerine Birleşik Krallık ile anlaşmasının bulunduğunu ve 4.700.000 İngiliz Sterlin’i kaldığını söylemiştir. Kocasının büyük bir yardımsever olduğunu, çocuklarının bulunmadığını ve fakir insanlara yardım etmek isteğinin bulunduğunu ve bu konuda kendisine yardım etmek için ………………. ile iletişim kurduğunu belirtmiştir.

Kendisni …………………. olarak tanıtan kişi aynı zamanda kanser hastası olduğunu, bu sebeple 700.000 İngiliz Sterlin’ini kendi tedavi masrafları için ayırdığını kalan paradan 2.000.000 İngiliz Sterlin’ini kocasının vasiyetini yerine getirebilmek için şikayetçi ………………..’ya ileteceğini ve gelen paranın %35’ini kendi şahsi kullanımı için kullanabileceğini ve kalan miktar ile fakir insanlara  yardımlarda bulunmasını şikayetçiden istemiştir. Daha sonrasında konuşmalar devam etmiş ve gerekli evrakların doldurulması için ………………. tarafından parasının tutulduğu şirket olarak tanıtılan şirkete ait olduğu söylenen  bir mail adresi müvekkile gönderilmiştir. Şikayetçi ………………’dan ikametgah adresini, telefon numarası, en yakın hava alanı adı ve kimlik kartının fotoğrafını kapsayan  kişisel bilgilerin bu mail adresine gönderilmes, istenmiştir. Müvekkil de bu bilgileri mail adresine göndermiştir. Bu formların doldurulması ve tamamlanmasının ardından sürecin ilerlemesi ve bir problem oluşmaması için formların gönderildiği şirketin verdiği talimatlara uyulması ……………….’dan istenmiştir.

Şirket tarafından gönderilen formlar sonrasında gerekli gümrük işlemlerinin tamamlanılması iddiası ile şikayetçi ……………………….’dan 11.500 TL gümrük vergisi talep edilmiştir. Bu durum karşısında şüpheye düşmeyen ve tamamen iyi niyetle hareket eden şikayetçi …………….akrabası ……………..’ın hesabından ……………….. Bankası ………………. Şubesi …………………… İban Numaralı ……………….. Hesabına 11.500,00 TL parayı göndermiştir.( Kimlik bilgileri ve adres bilgilerinin …………… Bankası …………… Şubesinden Celbini Talep Ediyoruz.) Bu parayı gönderdikten sonra işlemlerin tamamlanacağını düşünen şikayetçiye bu sefer de sigorta gerekçe ile  ile 19.500 TL yeniden para yatırması gerektiği konuşmalarda söylenmiştir. Bu meblağ kadar parası bulunmayan ve sürekli kendisinden para istenen müvekkil, bu durumdan şüphelenmiş ve daha sonrasında dolandırıldığının farkına varmıştır.

Müvekkil , …………….. olarak tanıtan kişinin adresini, kimlik numarasını bilememektedir. Hatta bu isimlerin gerçek olduğu bile şüphelidir. (Bu sebeple kişinin kimlik ve adres bilgilerinin iban numarasının yer aldığı  / ……………..  şubesinden mahkemenize celbini talep ediyoruz.)

HUKUKİ NEDENLER: 5237 SK. Ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER:

1)Müvekkilim ile ……………  arasında geçen whatsapp konuşmaları

2)Müvekkilim …………….. gümrük vergisi adı altında  ödediği tutarın banka dekontu

3)Tanık, vs. Yasal Deliller

SONUÇ VE İSTEM:

Kendisini ………………… tanıtan kişi, gerçekleştirdiği eylemler ile 5237 sayılı TCK madde 157’de yer alan dolandırıcılık ve madde 158’de  yer alan nitelikli dolandırıcılık   suçlarını işlemiştir.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle şüphelinin cezalandırılmasına ilişkin gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını vekil edenim adına arz ve talep ederiz. ../01/2021

EKLER:

1)Ödemeyi gösteren banka dekontu fotokopisi

2)……………….. ile müvekkil …………. arasında geçen whatsapp konuşmalarının çıktısı

3)Müvekkil ………………… ile ……………….’nun parasının tutulduğunu söylediği şirket ile mail konuşmalarının çıktısı

4)Bir adet onaylı vekaletname örneği

Şikayetçi Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.