Kategoriler
Suç Duyurusu Dilekçesi

Dolandırıcılık Suç Duyurusu Dilekçesi

Dolandırıcılık Suç Duyurusu Dilekçesi

20.01.2020

ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ :

VEKİLİ :

SUÇ TARİHİ : 11.01.2021

SUÇUN KONUSU : Dolandırıcılık ve resen tespit edilecek diğer suçlar

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkilim …………… 11.01.2021 tarihi gece vaktinde …………. numaralı şahıs tarafından aranmıştır. İddiası bayisi sahibi olduğunu söyleyen şahıs, müvekkilimin 250 TL yatırması şartıyla maçlardan 64.000 TL kazanacağını, 14.000 TL’yi kendilerine alacaklarını, geri kalan parayı ise müvekkilime vereceklerini söylemişlerdir.
  2. Müvekkilimde bu şahsa güvenmesi nedeniyle 11.01.2021 tarihi saat 12.00’de 250 TL yatırmıştır. Akabinde müvekkilimden 500 TL yatırmalarını ve 500 TL’de imza parası yatırmalarını istemiştir. Müvekkilim bu paraları yatırdıktan sonra, 64.000 TL kazandıklarını ancak 1500 TL vergi parası yatırmalarını istemişlerdir. Müvekkilim bütün paraları bu şahsa güvendiği için yatırmıştır. Müvekkilim toplamda 2750 TL yatırmıştır. Kendisinden en son 5000 TL daha yatırmalarını istediğinde şahıslardan şüphelenip parayı göndermemiştir. (Ekte Türkiye İş Bankası ödeme dekontu sunulmuştur).
  3. Müvekkilim dolandırıldığını anladıktan sonra telefonunu kapatmasına rağmen şahıslar tarafından 9 kez aranmıştır. Ancak müvekkilim korktuğu için aramalara herhangi bir cevap vermemiştir. Ayrıca Whatsapp yazışmalarına bakıldığında müvekkilimin dolandırıldığı bariz bir şekilde anlaşılacaktır. Müvekkilimin şahıslarla görüştüğüne dair Whatsapp konuşmaları ektedir.
  4. Şüpheli veya şüphelilerin, müvekkilim zarara uğratan eylemlerine uyan TCK 157, 158-1/f madde hükümleri uyarınca cezalandırılmasını temin amacıyla haklarında kamu davası açılması için işbu şikâyet dilekçesini vermek zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TCK, CMK, ve sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

1. Whatsapp kayıtları

2. Türkiye İş Bankası Bankamatik Dekontu

3. Tanık

4. Her Türlü Sair Yasal Delil

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah olunan veya resen göz önünde bulundurulacak nedenlerle, dolandırıcılık suçu ve resen tespit tespit edilecek suçlar sebebiyle zarara uğramasına sebep olan ilgililer hakkında kamu davası açılmasını saygılarımızla talep ederiz.

ŞİKÂYETÇİ VEKİLİ

Av. L*** L*** T***

EK:

1- Whatsap kayıtları

2- Türkiye İş Bankası Bankamatik Dekontu

3- Onanmış Vekaletname Sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.