Kategoriler
Emeklilik Dilekçesi

Emeklilik Dilekçesi

Emeklilik Başvuru Formu

Aşağıdaki linke tıklayarak emeklilik başvuru formunu indirebilirsiniz.

emeklilik dilekcesi.docx

Bağkur Emeklilik Dilekçesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Tarafımdan 1988-1990 tarihleri arasında ………..sicil numaralı konfeksiyon işletilmiş fakat bu süre içerisinde Bağ-Kur’a kaydım ve tescilim yapılmamıştır. 1479 sayılı Esnaf Ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda yapılan değişiklik ile benim gibi vergi mükellefiyeti bulunmasına rağmen sigorta girişi yapılmayan kimselerin hak sahipliği meydana gelmiştir. Bu hakkın varlığını Yargıtay da benzeri bir uyuşmazlıkta“1479 sayılı Kanunun 3165 sayılı Kanun ile değişik yukarda bahsedilen hükmünün, sigortalılık için aradığı koşullar dikkate alındığında davacının eşinin zorunlu sigortalı olarak Bağ-Kur kapsamında değerlendirilmesinde, hak ve yükümlülüklerin, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışma olgusunun gerçekleşmiş olması önkoşulu dikkate alınarak, vergi mükellefiyetinin oluşturulduğu tarih ile başlatılmasında yasal zorunluluk bulunmaktadır” ifadelerine yer verilerek benimsenmiştir.

Yapılan ilgili bu değişiklik ile sigortalılık için aranan koşullar değişmesi sonucunda tarafımın da yukarıda bahsi geçen hak sahipliği meydana gelmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda zorunlu sigortalı olarak Bağ-Kur kapsamında değerlendirilmem gerektiği ve kendi adıma ve hesabıma bağımsız çalışma olgusunun gerçekleşmiş olduğu önkoşulu dikkate alınarak, sigortalılık süremin tespitini, vergi kaydıma dayanılarak

vergi mükellefiyetimin oluşturulduğu tarih ile sigortalılığımın başlatılmasını 1479 sayılı Yasa kapsamında Bağ-Kur sigortalısı sayılmamı talep ederim.

 

Ekler: (T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2009/21-10 K. 2009/52 T. 4.2.2009 )

Talep Eden

Emeklilik Başvuru Dilekçesi

S.S.K. İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………..

İlgi:12.01.2011 tarihli ve 761858 sayılı müvekkil dilekçesine ek;

21.02.2011 tarih B.13.2.SGK.4.55.00.00/MFG/ES(I)-78367–3132913 sayılı yazınıza ek.

BAŞVURAN SİGORTALI :

BAĞ-NO : 0

VEKİLİ :

KONU : …………. İş Mahkemesi 20……/……. E…20/… Kararı gereği sigortalı sayılması ve kendisine emekli aylığı tahsis edilmesi talebi

AÇIKLAMALAR VE TALEP :

1. Yukarıda ilgi sayısı verilen müvekkil dilekçesi ile Kurumdan emeklilik talebinde bulunulmuştur.

2. Kurum tarafından müvekkile gönderilen yazı ile SSK çalışması görüldüğü, çakışma sebebi ile emekli olamayacağı müvekkile bildirilmişti.

3. Vekil olarak Müvekkil ……… *** SSK Sicil nosuna kayıtlı 200…/……2 Dönem 15 gün SSK sigortalılığının iptali için 29.03.20…… tarihinde yazılı talebimizin kabul edilmemesi üzerine ….. İş Mahkemesine dava açmıştık.

4. Mahkeme ……….. tarihinde SSK çalışmalarının iptaline karar vermişti. Kurumun temyizi üzerine Yargıtay’a giden dosyanın ONANMASINA karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir.

5. Yargıtay ONAMA KARARI dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

6. Açıkladığımız nedenlerle ve ekli belgelerle emeklilik şartlarını haiz müvekkilin ……………. TARİHİNDEN İTİBAREN EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINI vekaleten arz ve talep ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.