Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma İhtarname Örneği

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma İhtarname Örneği

İHTARNAME

KEŞİDE EDEN (İŞÇİ) : P*** U***

VEKİLİ : Av. H*** Ş***

MUHATAP (İŞVEREN) : L*** S***

KONU : 15 YIL SİGORTALILIK 3600 GÜN PRİM ŞARTININ SAĞLANMASI SEBEBİYLE İŞTEN AYRILMA AÇIKLAMALAR:

Müvekkilim Ö*** S*** 01/04/2018 tarihinden bu yana şirketinizde Şoför bölümünde 4/A kapsamında sigortalı olarak çalışmaktadır. Müvekkil 1475 sayılı iş kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği, ihtarname ekinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait 89235231-22827599 sayılı 26/03/2021 tarihli ve Kıdem tazminatına esas yazı konulu yazısında da görüleceği üzere 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme süresini tamamlamış bulunmaktadır.

Her ne kadar müvekkilimin vekaletsiz olarak tarafınıza 31/03/2021 tarihinde göndermiş olduğu matbu bir ihtarnamede bu hususu belirtmemiş olsa da, müvekkilin asıl iradesi iş akdini 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim şartının sağlanması nedeniyle feshetmektir. Bu hususun “matbu” ihtarnamenin içeriğinde belirtilmediğini fark etmemiz sebebiyle tarafınıza yeniden ihtarname gönderme zorunluluğu hasıl olmuştur. Müvekkilin, ilgili S.G.K yazısında da görüleceği üzere fesih tarihi itibariyle 15 Yıl sigortalılık 3600 gün prim şartını sağlamış olması nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirerek iş yerinizden ayrıldığını ihtar ederiz.

Müvekkilim iş yerinizde uzun zamandır fazla mesai ile çalışmakta olmasına rağmen mesai ücretleri tam olarak hesaplanarak ödenmemiştir. Ayrıca ceza adı altında defalarca kez müvekkilin maaşından haksız yere kesintiler yapılmıştır. Buna ilişkin belgeler de elimizde mevcuttur. Hukuka aykırı şekilde müvekkilin maaşından yapılan bu ve buna benzer nitelikteki kesintilerin de hesaplanarak tarafımıza iade edilmesini önemle talep ederiz. Son olarak 1475 sayılı iş Kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği müvekkile kıdem tazminatının verilmesini; ayrıca nezdinizdeki tüm işçi alacaklarının (maaş alacağı, yıllık izin ücreti dini ve resmi tatil ücreti alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, sosyal haklardan kaynaklanan alacaklar vs.) eksiksiz olarak hesaplanarak “3 gün içerisinde” H*** Ş*** adına kayıtlı Finansbank “” İban numaralı hesaba yatırılmasını, aksi halde ise alacaklarımızın tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ederim.02/04/2021

Vekili

Av. H*** Ş***

Sayın Noter ; Üç nüshadan ibaret iş bu ihbarnamenin bir nüshasının muhataplara tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederim.

Keşideci Vekili

Av. H*** Ş***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.