Kategoriler
İşçi Alacak Dava Dilekçesi

Emsal Ücret Araştırması Dilekçe Örneği

Emsal Ücret Araştırması Dilekçe Örneği

1.İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ANTALYA

DOSYA NO:

D.GÜNÜ:

D.KONUSU:…… tarihli 1 nolu ara kararı uyarınca davacının aylık net ücretinin fesih tarihi itibari ile ne olabileceği konusunda sendika ve meslek kuruluşlarına elden takip yetkili müzekkere yazılması istemi hakkında.

Davacı müvekkilim ……. tarihinde çalışma hayatına başlamış ve halen …. yaşında olup, davalı işyerinde 15.08.2008 ile 01.12.2009 tarihleri arasında meslekte 34 yıllık bir tecrübeye sahip AŞÇIBAŞI olarak çalışmıştır. Davalı işyerinde akdin feshi tarihinde en son net 3200,00-TL net aylık ücret ile çalışmış uluslar arası alanda birçok sertifika ve takdir belgelerine sahiptir.

Aşağıda isim ve adreslerini belirttiğimiz sendika ve meslek kuruluşlarına MÜVEKKİLİMİN YAPTIĞI İŞİN ÖZELLİĞİ,YAŞI,ÇALIŞMA HAYATINA BAŞLANGIÇ TARİHİ VE KIDEMİ DE BELİRTİLMEK SURETİ İLE ALABİLECEĞİ NET AYLIK ÜCRET MİKTARININ elden takip yetkili olarak MÜZEKKERE İLE SORULMASINA karar verilmesini arz ve talep etmekteyiz.

ELDEN TAKİP YETKİLİ Müzekkere Yazılmasını Talep Ettiğimiz Sendika ve Meslek Kuruluşları:

  1. OLEYİS- Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası
    Anafartalar Cad. Alay Müftüsü Apt.No:80/23 Antalya
  2. TOLEYİS- Türkiye Otel, Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası
    Kızılsaray Mah. Ulusoy Bulvarı. Nefise Hatun Apt.No:18 Kat:2 Daire:6 Antalya
  3. ATSO- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı;
    Çevreyolu Üzeri. Göksu Mah. Gazi Bulvarı. No:531 ANTALYA

DAVACI VEKİLİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.