Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

EPDK İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

EPDK İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

… CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                               : İdari Para Cezasına İtiraz.

AÇIKLAMALAR                           :

  1. Müvekkilim …/…/… tarihinde … Petrol A.Ş. ile bayilik sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme uyarınca müvekkilim akaryakıt istasyonunu işletmeye başlamıştır.
  2. Müvekkilim, …/…/… tarihinde lisans başvurusu için gerekli belgeleri tedarik etmiş …/…/… tarihinde başvurusunu iadeli taahhütlü mektupla … Kurumu’na iletmiştir. Ancak aynı gün  adı geçen Kurum tarafından müvekkilime … TL. İdari para cezası tebliğ edilmiştir.
  3. Müvekkilim istasyonunda akaryakıt satışına başlamamıştır. İstasyonun açılışı için gerekli olan hazırlıkları tamamlamaktadır. Müvekkilim asla Kanuna aykırı bir eylemde bulunmamıştır. Müvekkilimin lisansız satış yaptığına ilişkin kurumca hiçbir tespit yapılmamıştır. Bu nedenle idari para cezasının iptalini talep etmek  zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                   : 5015 S. K. m. 3, 19, 21 – 5326 S. K. m. 27 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Bayilik sözleşmesi, posta makbuzu, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim adına kesilen idari para cezasının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin davalı Kuruma yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.