Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

Etkin Pişmanlık (Uyuşturucu) İstinaf Dilekçesi

Etkin Pişmanlık (Uyuşturucu) İstinaf Dilekçesi

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

..AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

2020/

2021/ K.

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN SANIK :

MÜDAFİİ :

KONU : Yerel Mahkemenin 2021/K. numaralı mahkumiyet kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi, davanın yeniden görülmesi mümkün değil ise hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

..Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde müvekkilim hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle kamu davası açılmış ve 12 yıl 6 ay hapis ve 1250 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Müvekkil kolluk aşamasından itibaren isnat edilen suçtan dolayı pişmanlığı dile getirmiş ve samimi beyanlarda bulunmuştur.

TCK 192. Madde hükmü açıktır:

”Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.”

Müvekkil gözaltına alınmasının akabinde pişman olarak soruşturma kapsamının genişletilmesine yardımcı olmuştur. Müvekkil kendisine uyuşturucu maddeyi tedarik eden diğer sanıkları söylemekle kalmamış, teşhis de etmiştir. Başkaca uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesini de sağlamıştır.

Soruşturmanın başından istikrarlı beyanlarda bulunan müvekkil kollukta, savcılıkta ve mahkemede gerçekleri anlatmıştır.

Mahkemece ” haklarında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan dava açılmış ise de sanık . ve ..’ın atılı suçlamayı kabul etmedikleri, diğer sanıklar ..ve ..’ın beyanlarını destekleyen olay anında veya hemen akabinde yapılan fiziki takip veya yakalama bulunmadığı, maddi bulgularla desteklenmeyen soyut iletişim tespit tutanakları dışında uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediklerine ilişkin; her türlü şüpheden uzak, kesin

ve yeterli delil bulunmadığı ve eylemlerinin sabit olmadığı” gerekçesi ile sanıklar .. ev .. hakkında beraat kararı verilmişse de kanaatimizce bu karar usul ve yasaya aykırıdır.

Müvekkil satmak için aldığı uyuşturucu maddeleri Abone .. denilen diğer sanık ..’ten aldığını, .. telefon numarasını da ..’ın verdiğini söylemiştir.

Nitekim .. 14/10/2018 tarihinde kollukta alınan ifadesinde de özetle, “evimde yapılan aramada ele geçirilen yirmi iki adet haplar ve esrar bana aittir. Yaklaşık on gün kadar önce Şato Gece Kulübünde tanımadığım bir kişiden kullanmak için aldığım hapların bakiyesidir.” kovuşturma aşamasındaki savunmasında ” Ben M..n’e sadece telefon numarası attım, bana İzmir’de arabam arıza yaptı, uyuşturucu madde alacaktım, burada ulaşabileceğim var mı diye sordu, ben de o adamın ( .. ) numarasını attım,” diyerek müvekkil sanığın ifadelerini doğrulamıştır.

Ayrıca müvekkil .. de uyuşturucu maddeleri satmak için verdiğini beyan etmiştir. İletişim tespit tutanakları incelendiğinde müvekkilin beyanlarını doğrular görüşme kayıtları olduğu anlaşılacaktır.

Müvekkilin yargılamanın başından beri istikrarlı savunmalarına karşın, .. ve .. suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmemesi gerekir.

Mahkemece, iddia ve yargı makamına bütün bildiklerini samimi bir şekilde anlatan müvekkil açısından etkinlik pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekirdi.

SONUÇ VE İSTEM : Mahkumiyet kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi, davanın yeniden görülmesi mümkün değil ise hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini talep ederim.28/01/2021

Sanık Müdafii

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.