Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Dava Dilekçesi

Boşanma Dilekçesi – Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

SERİK AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI : M*** Ç*** (T.C.NO:***********)

*** Mah. *** sk. No:** SERİK/ANTALYA

VEKİLİ :Av. M*** T***-

*** Mah. *** Sk. No:*** Serik ANTALYA

DAVALI : A*** Ç*** (T.C.NO :***********)

*** Mah. *** sk. No:*** SERİK/ANTALYA

KONUSU : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve alkol nedeniyle boşanma ve nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

 1. Müvekkilim M*** Ç*** ile davalı A*** Ç*** resmi olarak 09.09.2020 yılında internet üzerinden tanışarak ve kaçarak evlenmişlerdir. Yaklaşık olarak 2 aylık evli bulunmaktadırlar.
 2. Taraflar arasında evlilik birliğinin ilk zamanlarından itibaren ruhi ve fikri anlamda anlaşmazlık olmuş ve bu durum son zamanlarda iyice artarak huzursuzluk çıkmasına sebep olmuştur.
 3. Müvekkil M*** Ç*** 20.07.2002 doğumludur ve 18 yaşındadır . Müvekkil ailesi ile birlikte yaşadığı evden kaçarak bir evlilik birliği kurmuştur.
 4. Davalı taraf evlendiği tarihten itibaren evlilik birliğinde üzerine düşen sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmemiştir .Evlilik birliğini sürdürecekleri kendilerine ait bir ev olmaması ve davalı tarafın ailesi ile birlikte yaşamaları sebebiyle Müvekkilin ailesi kendi kızlarının huzur ve rahatını sağlamak adına müvekkil ve davalı eşi Serik İlçesinde bir ev kiralayarak yerleştirmişler ortak bir yaşam alanı sağlamışlardır.
 5. Müvekkilin ailesinin desteği ile hem müvekkilim hem de davalı eşe Serik ilçesinde çalışabilecekleri bir iş sağlanmıştır . Müvekkilimin yaşının çok küçük olması sebebiyle ailesi tarafından tüm ihtiyaçları sağlanmaya çalışılmıştır.
 6. Ancak buna rağmen davalı eş evin hiçbir giderini karşılamamakta ve kazandığı bütün parayı alkole harcamaktadır. Evin kirasını dahi ödememekte ,müvekkilim tarafından kendisine bildirildiğinde de müvekkilin ailesinin onları Serik İlçesine getirdiğini ve onların bakacağını ileriye sürektedir. Davalı eş ev kirası ödeneceği zamanlarda müvekkilin ailesini arayarak , ev kirasınını ödemeleri gerektiğini ve
 7. buna ilişkin olarak ‘’siz bizi kandırdınız ,bize bakacaktınız’’ şeklinde söylemlerde bulunmaktadır müvekkilin ailesini rahatsız etmektedir. Müvekkilin ailesi asgari ücretle çalışan insanlardır ve her aile gibi davacı müvekkilime imkanları dahilinde destek olmaya çalışmışlardır ancak , evlilik birliğinden doğan bütün yükümlülük ve sorumluluğun müvekkilin ailesi tarafından üstlenilmesi yahut karşılanması mümkün değildir . Davalı eş kendi evlilik birliğinden kendisi sorumlu olmakla birlikte yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Ancak davalı eş tarafından evlilik birliği içerinde eve sadece 2 defa ekmek alınmıştır . Davalı eş günlük yevmiye ile çalışmakta ve kazanmış olduğu bütün parayı alkole harcamaktadır. Ev ihtiyaçlarına hiçbir şekilde destek olmamıştır. Ev sahipleri ve komşular bu olaylara şahittir.
 8. İş bu davayı açmaya getiren son raddelerden birisi ise , yine ödeme günü gelmiş olan kira ücretinin davalı eşe bildirilmesi üzerine , davalı eş ; kirayı ödemeyeceğini söyleyerek , davacı müvekkilin ailesine söylenmeye başlamıştır . ‘’ Hani annenler ödeyecekti , kirayı bu ay ödemeyeceğiz , diğer ay ödeyeceğiz ‘’ şeklinde beyanlarda bulunarak müvekkili geçiştirmiştir ve davacı müvekkilimi de alıp Adana’ya gitmek istemiştir. Davacı müvekkilime ‘’ Annenlerin biraz burnu sürtsün , tekrar geriye geliriz’’ şeklinde beyanlarda bulunarak davacı müvekkilimi Adana’ya götürmek istemiştir.
 9. Olay günü davalı eş kendine zarar vererek elini bıçaklamıştır. Davacı müvekkil kendisine daha fazla zarar vermesinden korktuğu için , davalı eş ile birlikte Adana için yola çıkmıştır. Davacı müvekkil yolda inmek istemiştir ancak davalı eş izin vermemiş, müvekkilin telefonuna el koymuştur. Müvekkilin akrabaları haricen edinmiş oldukları bilgi doğrultusunda , peşlerinden Manavgat otogara gelmişlerdir. Burada dayısı ve eşi Müvekkili ve davalı eşi birlikte çağırmışlardır ancak . Davalı eş inmeyi kabul etmemiş olup , Davacı müvekkilime tehdit edercesine , ‘’ eğer inersen , boşanırız , bir daha benim yüzümü göremezsin ‘’ şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Yine davacı müvekkil otobüsten indiği esnada ; ‘’ eğer karnında çocuk falan varsa aldır ‘’ şeklinde ifadelerde bulunarak müvekkilimin ailesi yanında onur ve şerefini incitmiştir.
 10. İş bu yukarıda anlatmış olduğumuz olaylardan sonra müvekkil yine evlilik birliğini devam ettirmek adına o dönemde İzmir’de bulunan davalı eşin yanına gitmiştir. Eşi ile bir süre burada öğrencilerin kaldığı apart tarzı bir yerde konaklamışlardır. Daha sonra geçim sıkıntıları tekrar başlayınca davacı müvekkil dayanamayıp ailesine haber vermiştir . Gelmek için ailesinden para istemiştir. Davacı müvekkilin ailesi gerekli masrafları müvekkile göndermiştir ancak , davalı eş tarafından gitmesine izin verilmemiş ve iletişimini engellemek adına müvekkilin hattını kırmıştır. Daha sonra müvekkilin ailesi savcılığa şikayet de bulunmuş olup buna istinaden , müvekkil davacı ailesi ile birlikte Antalya’ya geri dönmüştür. ( dekont ve mesaj kayıtları ve savcılık şikayet dilekçesi ekte sunulmuştur )
 11. Yukarıda anlatmış olduğumuz olayların üstünden çok zaman geçmeden , müvekkil davacı tekrar evlilik birliğini devam ettirmek adına , davalı eş ile birleşmiştir. Ancak ortak yaşayacakları bir konut olmadığı için , davalı eşin abisinin
 12. evin de Antalya ilinde yaklaşık 2 ay kadar kalmışlardır. Davalı eşin ailesinde kaldıkları süre zarfında da da davalı eş , eve çoğu zaman gelmemekte, ve herhangi bir ev ihtiyacına katkıda bulunmamıştır. Eve çoğu zaman alkollü gelmiş , davacı müvekkilimi başkasının evinde zor durumda bırakmıştır. Bunun üzerine , çok fazla dayanamayan müvekkil davalı eşin abisinin , davacı müvekkilin ailesine haber vermesi üzerine , kendi ailesinin yanına dönmek zorunda kalmıştır.
 13. İş bu yukarıda anlattığımız sebeplerden ötürü olarak , evlilik birliği çekilmez bir hal olmuş olup , temelinden sarsılmıştır. Davacı müvekkili yaşının da küçük olması sebebiyle yanlış bir evlilik birliği kurmuş , kaçarak evlenmiştir. Davacı müvekkil ve ailesi evlilik birliğinin devam etmesi için elinden gelen tüm özveriyi göstermiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı eş ağır kusurlu bulunmaktadır. Müvekkil davacı Evlendiği tarihten itibaren , evlilik birliğine dair hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen davalı eşten boşanmak istemektedir.
 14. Taraflar arasındaki geçimsizlik ve sorumsuzluğun sürekliliği evlilik birliğinin devamının imkansız hale getirmiştir.
 15. Davacı müvekkilimin manevi açıdan telafisi imkânsız acı ve ıstırap çekmiş olup halen üzerinden bu evliliğin etkilerini atamamıştır. Bu nedenle davalı taraftan müvekkil lehine maddi ve manevi tazminat talep etme gereği doğmuştur.

Yukarıda açıklanan nedenlerle evlilik birliği ortak hayatı sürdüremeyecek derecede sarsılmış ve evlilik fiilen sona ermiş olduğundan iş bu boşanma davasını açma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Karşı delil bildirme ve ek delil bildirme hakkımızı saklı tutarak ; Tanık ( tanık isim ve adresleri daha sonra bildirilecek),jandarma tutanakları, Mesaj kayıtları , fotograflar, Aile Nüfus kayıtları, Savcılık soruşturma dosyası, dekont, ilgili Yargıtay kararları ve sair deliller.

TENSİPLE BİRLİKTE ;

Adli yardım talebiyle açmış olduğumuz davada müvekkilin maddi olarak ÇOK ZOR DURUMDA OLMASINDAN yaşının küçük olması ve çalışmıyor olmasından karşılayacak durumu olmamasından ÖTÜRÜ HARÇTAN MUAF TUTULMASINI SAYIN MAHKEMENİZDEN TALEP EDİYORUZ.

Müvekkil maddi ve manevi açıdan çok yıpranmıştır. Tüm bunların göz önünde bulundurularak adli yardım talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ederim.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerle öncelikle ;

(Fazlaya ilişkin haklarımız ve ek dava açmak haklarımız saklı kalmak koşuluyla)

1-)Tarafların BOŞANMALARINA ,

2-) Müvekkilim için aylık 800TL tutarında tedbir nafakasına, boşanmadan sonra iş bu nafakanın yoksulluk olarak devamına

3-)Müvekkil lehine ;30.000,00-TL maddi, 50.000,00TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek kanuni faizi ile davalıdan tahsiline ;

4-)Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 08.02.2020

DAVACI VEKİLİ

AV.MÜMİNE TANRIVERDİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.