Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma Dava Dilekçesi

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI : …

… Çankaya/ANKARA

VEKİLİ :Av. …

…Çankaya/ANKARA

DAVALI :

… Çankaya/ANKARA

DAVA 

KONUSU : TMK 166/1 uyarınca boşanma talep ve davasından        ibarettir.

DAVA TARİHİ:…10.2021

AÇIKLAMALAR  :

  1. Müvekkil … ile Davalı …  ../../…. tarihinde evlenmiş olup; tarafların …11.2015 doğum tarihli, … adında müşterek çocukları bulunmaktadır.
  2. Taraflar evlilik birliği süresince birbirine uyum sağlayamamış, birbirimize zarar verme noktasına gelmiş bulunmaktadır ve dolayısıyla müşterek hayatları çekilmez hale gelmiştir. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri taraflardan beklenmeyecek şekilde temelinden sarsılmış olup bu nedenle tarafların evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir. Evlilik birliğinin devamında davalı ve müşterek çocuk bakımından korunmaya değer bir hukuki yarar kalmamıştır. Kaldı ki evlilik birliğinin taraflar için çekilmez hale gelmiş olmasının yarattığı gerginlik; hem tarafların hem müşterek çocuğun korunmaya değer hukuki değerlerine ve psikolojik durumuna zarar vermektedir.
  3. Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle; tarafların evliliklerini devam ettirmelerine ve birlikte yaşamalarına imkan kalmamıştır. Evlilik birliğinin devamı taraflar, müşterek çocuk ve toplum için bir menfaat bulundurmaması nedeniyle boşanma davası açma zarureti hasıl olmuştur. 

HUKUKİ DELİLLER :Nüfus kayıtları,tanık,yemin ve yasal tüm deliller

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK, TBK ve yasal tüm mevzuat

SONUÇ VE İSTEK :Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle; davanın kabulü ile evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı olarak tarafların boşanmalarına ve karar kesinleştiğinde nüfusa tesciline karar verilmesini vekaleten talep ederiz. ../10/2021

DAVACI VEKİLİ

Av….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.