Kategoriler
Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

Fahri Trafik Müfettişi Ceza İtiraz Dilekçesi

Fahri Trafik Müfettişi Ceza İtiraz Dilekçesi

………… NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDEN:

TC Kimlik Numarası :

İsim soy isim :

Baba / Anne Adı :

Adres :

CEZA UYGULAYAN KURUM: ……………. Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği

KONUSU: Adıma tescilli ………………… Plaka nolu aracıma, …………………. caddesi ……………. otel önünde, ……… Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği’nin ………. tarih MA seri, ………… sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ : İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:

AÇIKLAMALAR:

  1. …….. tescil plakalı adıma kayıtlı araç ile Evimden çıktım sanayi istikametine giderken, ……. caddesi …. otel önünde Cep telefonu ile görüştüğüm iddiası ile ……. Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği’nin ….. tarih MA seri, ……..sıra no.lu trafik ceza tutanağı ile gıyabımda 314 TL idari para cezası uygulanmıştır. İşbu trafik idari para cezası tarafıma Posta yolu ile …… tarihinde tebliğ edilmiştir. (Ektedir.)
  2. Tarafıma tebliğ edilen idari para cezası haksızdır. Şöyle ki; Kural ihlali yapıldığı belirtilen …… caddesi ……otel önünden saat 9.22 de Cep telefonu ile görüşerek geçtiğim ifade edilmekte, Ekte Adıma kayıtlı …….numaralı Turkcell operatörlü cep telefonuma ait konuşma ve data kullanım dökümleri mevcuttur. Bahsedilen saat diliminde Konuşmam ve internet erişimim bulunmamaktadır.
  3. Tarafıma tebliğ edilen Trafik idari para cezası karar tutanağı tebligatında fotoğraf veya başka bir delil de bulunmamaktadır.
  4. Tüm bu nedenlerle sayın mahkemenizin Adaletin tecellisini sağlayacağına olan sonsuz güven nedeniyle , hiçbir bilgi – belge yada gerçekliğe dayanmayan , bir keyfiyetin neticesinde tezahür eden trafik idari para cezana dair tutanağın iptali gayesiyle iş bu itirazın yapılması zarureti hasıl olmuştur.

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini, ekte dekontu bulunan ödediğim idari para cezasının tarafıma iade edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…………………

…………………………….

EKLER :

1-Kimlik fotokopisi

2- Ceza tutanağı

3- ………………… Numaralı telefon dökümü

4- Ödeme dekontu

5- Araç Ruhsat fotokopisi

“Fahri Trafik Müfettişi Ceza İtiraz Dilekçesi” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.