Kategoriler
Talep Örnekleri

Fiili Haciz Talebi

Fiili Haciz Talebi

T.C.

ANKARA

.. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

..ESAS

Alacaklı Vekili Geldi.

Yukarıda esas numarası belirtilen müdürlüğünüz icra takip dosyasında, borçlu hakkındaki takip kesinleşmiştir. Borçlu şahıs için dosyadaki adresine ve alacaklı vekilince gösterilecek adreslerde kilitli yerlerin çilingir marifetiyle açılarak, borca yeter menkul mallarının haczi ve menkullerinin muhafaza altına alınmasını talep ederim dedi.

Alacaklı Vekili

Mernis’e Kayıtlı Borçlu Adres Bilgisi:

Fiili Haciz Talebi Örneği 2

T.C.

İSTANBUL

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO : …/….

Alacaklı vekili geldi.

Yukarıda esas numarası yazılı Müdürlüğünüz dosyası kapsamında borçlu hakkındaki takip itiraz edilmeyerek kesinleşmiştir. Borçlu için dosyadaki adreslerinde ve alacaklı vekilince gösterilecek adreslerde borca yeter menkul ve gayrimenkul mallarının haczi ve menkullerinin muhafaza altına alınmasını talep ederim, dedi. …/…/…

Alacaklı Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.