Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Gaiplik Dava Dilekçesi Örneği

Gaiplik Dava Dilekçesi Örneği

…… SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI :……….. ,

VEKİLİ : Av. ……….

DAVALI : Hasımsız

D. KONUSU : ………Hakkında Gaiplik Kararı Verilmesi Talebi

AÇIKLAMALAR:

Müvekkilimin abisi……. Temmuz… tarihinde dayısı ….. ile birlikte ……… Köyüne tarım işçisi olarak çalışmaya gitmiştir. … olay tarihinde 16-17 yaşlarındaydı. Ancak o günden sonra …… haber alınamamıştır. Müvekkilim ve ailesi yıllardır …….dan herhangi bir haber alamamışlardır. Bundan dolayı da müvekkilimin kardeşi hakkında gaipliğine karar verilmesi için iş bu dava açılmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER: MK, HMK ve ilgili mevzuat,

DELİLLER :

1- Tanıklar – İsim ve adresleri bildirilecektir.

2- Kolluk tutanaklarının istenilmesi

3- Her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda kısaca izah ettiğimiz üzere; yirmi yıldan fazladır ölüm tehlikesi içinde kaybolan müvekkilimin kardeşi …….. hakkında gaiplik kararı verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz. 07/12/201.

Davacı Vekili

Av………

Eki

Vekaletname örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.