Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Göç İdaresi Dilekçe Örneği

Göç İdaresi Dilekçe Örneği

KIRIKKALE GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Müvekkil AFGANİSTAN uyruklu olup ……………… numaralı uluslar arası koruma kimlik kartı sahibidir. ………………. tarihinde müvekkilin başvurusu üzerine müdürlüğünüzden Uluslararası Koruma altına alınarak ekte sunulan kimlik verilmiştir. Bu verilmiş olan koruma kararı ile ………………………. adresinde ikamet etmektedir. müvekkilin kızı …………… ……………. tarihinde erken doğum yapmak üzere mecburi olarak Ankara Şehir hastanesine gitmek zorunda kalmıştır. Müvekkil, kızının doğumu riskli olduğu için ve de doktorları zaman kaybetmeden hemen Ankara şehir hastanesine gitmesi gerektiğini belirtmeleri üzerine kızı ile birlikte ……………….. hastanesinden çıkar çıkmaz Ankara şehir hastanesine gitmişler ve müvekkilin kızının ekte sunmuş olduğumuz erken doğum raporlarından da anlaşılacağı üzere Ankara şehir hastanesinde erken doğum yapmak zorunda kalmıştır.ve de doğumdan sonra yeni doğan bebek hala küvezde bulunmaktadır. Müvekkilin Kızının yeni doğum yapması ve bu durumdan dolayı sürekli hastaneye gitmesi gerektiğinden(DOĞUM BELGESİ EKTE SUNULMUŞTUR) , yardımcı olabilecek kimsenin olmaması ve yaşadığı yerde çekmiş olduğu maddi sıkıntılardan ötürü oturma iznimin Ankara’ya sevk nakil işlemlerinin yapılmasını isteme zarureti hasıl olmuştur. Tarafınızca müvekkile her ne kadar bununla ilgili 14 günlük yol izinleri verilmiş olsa da bu husus yeterli olmamaktadır. Gerek müvekkilin kızın gerekse de yeni doğan çocuğun tedavisinin devamı için Ankara da bulunması gerekmektedir. Müvekkil Ankara ilinde bununla ilgili şu anda her ne kadar yakınlarının yanında kalsa da yeni bir ev tutmaya da hazırdır. İlgili bilgi ve belgelere istinaden müvekkilin Ankara iline sevk ve nakil işlemlerimin ivedi şekilde yapılmasına karar verilmesini gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 02.04.2021

………………. vekili

Av……………………..

Eki; Kimlik suretleri, erken doğum raporları, vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.