Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi

Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi

…….. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

………..3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

SANIK :

MÜDAFİİ :

KONUSU : ……… 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/… Esas sayılı dosyasında verilen Gözlem Altına Alınma Kararına İtirazımızdır.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkillim ……….. hakkında ……3. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/… Esas numaralı dosyasında CMK’nın 74 maddesi uyarınca 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınma kararı verilmiştir
  2. Müvekkil hakkında 24/09/2020 tarihinde verilmiş olan gözlem altına alınma kararına süresi içinde itiraz ediyoruz. Şöyle ki müvekkile isnat edilen suç basit tehdit ve basit yaralamadır. Müvekkilin annesi ve müşteki sanık ……….., hakim önündeki ifadelerinde şikayetçi olmadıklarını ve müvekkil Osman’ın annesine karşı bilerek ve isteyerek vurmadığı hem müvekkilin hem de kardeşi …….. ve annelerinin beyanları ile ortadadır. Ve yine abisi ve annesine karşı tehditte bulunmamıştır.
  3. CMK 74 maddesinde gözlem altına alınması için sanığın fiili işlediği yolunda kuvvetli şüphelerin bulunması gerektiği şartı vardır. Ancak somut olayda yukarıda da açıklandığı üzere söz konusu olayın aile içi bir tartışma olduğu ve müvekkilin söz konusu isnat edilen suçu işlemediğine dair beyanlar mevcuttur.
  4. Ayrıca kişinin akıl hastası olup olmadığının sağlık kuruluşlarınca saptanması işlemi sırasında gözlem altına alınması da zorunlu değildir. Zira CMK 74. Maddesine göre gözlem altına alınma kararı özgürlüğü kısıtlayan bir işlem olup müvekkil için bun kararın verilmesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen ve resen nazara alınacak nedenlerle, müvekkil hakkında verilmiş olan CMK ‘nın 74. Maddesince verilen gözlem altına alınma kararının İTİRAZEN KALDIRILMASINA karar verilmesini talep ederiz. 24/09/2019

Sanık Müdafii

Av……………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.