Kategoriler
Talep Örnekleri

Haczedilen Paranın İstenmesi Talebi

Haczedilen Paranın İstenmesi Talebi

BAKIRKÖY

**. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2021/…. ESAS

Yukarıda esas numarası verilen dosyada borçlu …..’in hak ve alacaklarının haczi için 89/1 1. Haciz ihbarnamesi gönderilen … Bankası A.Ş. Tarafından … tarihli, … Sayılı cevap yazısında borçluya ait … şubesinde bulunan… nolu hesaba ve hesapta bulunan… TL tutara haciz işlendiği belirtilmiştir. İşbu nedenle haczedilmiş olan söz konusu tutarın dosyaya aktarılması için … Bankası’na müzekkere yazılmasına karar verilmesini ve paranın dosyaya gelmesine müteakip gerekli işlemlerin yapılarak haczedilen tutarın alacaklı vekili olarak hesabıma gönderilmesine karar verilmesini talep ederim.

ALACAKLI VEKİLİ

Av. …

Alacaklı Vekili IBAN Bilgileri: TR **** **** **** **** **

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.