Kategoriler
Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi

Hafta Sonu İnfaz Talep Dilekçesi

Hafta Sonu İnfaz Talep Dilekçesi

…. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,1

İSTEM SAHİBİ (HÜKÜMLÜ) :

MÜDAFİİ :

KONU : Mahkemeniz …/…/… tarih ve …/… Karar sayılı kararıyla … … hakkında hükmedilen 2 ay 15 gün hapis

cezasının hafta sonu çektirilmesine karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkilimiz hükümlü … …, mahkemenizin …/…/… tarihli, …/… esas ve …/… karar sayılı kararı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi hükmü gereğince iki ay on beş gün hapis cezasına çarptırılmış, kararın kesinleşmesini müteakip yakalanarak cezası infaz edilmek üzere … Kapalı Cezaevi’ne konulmuştur.
  2. Müvekkilimiz ailesinde çalışan tek kişi olup kısa süreli dahi olsa çalışamayacak olması ailesi açısından ekonomik sıkıntı yaratacak olup cezasının kapalı infaz kurumunda çektirilmeye devam edilmesi telafisi imkansız zararlara yol açabilecektir.
  3. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 110/1. maddesine göre “altı ay veya daha az süreli hapis cezasının her hafta cuma günleri saat 19.00’da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları ceza infaz kurumlarında çektirilmesine karar verebilir” düzenlemesi gereğince cezasını hafta sonunda çekmesine karar verilmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5275 S. K. m. 110, 5237 S. K. m. 125, Ceza İnfaz

Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük m. 52

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda ortaya koyduğumuz nedenlerle, iki ay on beş gün hapis cezasına çarptırılan müvekkilimizin …/…/… tarihinde infazına başlanan hapis cezasının kalan kısmının hafta sonlarında … Kapalı Cezaevinde çektirilmesine karar verilmesini mahkemenizden saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Hükümlü … …

Müdafii Av.

EKLER: 1-) Nüfus Bilgileri

2-) Mahkemenizin …/…/… tarihli, …/… esas ve …/… karar sayılı ilamı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.