Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Hakaret Suçu Dilekçe Örneği

Hakaret Suçu Savcılığa Şikayet Dilekçe Örneği

……..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ :.

VEKİLİ :.

ŞİKAYET

EDİLEN :.

KONU :TCK 125(hakaret) nedeniyle suç duyurusundan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil ………. adresinde faaliyet gosteren ……….firmasinda kısmi zamanlı İş Guvenligi Uzman, olarak görev yapmaktadır.

Müvekkil ………… çağıması uzerine 2021 yılı çalışma programı görüşüleceğini düşünerek ofisine gitmiştir.

……… kendisine hitaben “şirketinde çalışan bir personelin hal ve hareketlerinden rahatsız olduğunu ve bu şekilde davranmaya devam ederse artık beraber çalışmalarının mümkün olmadığını “beyan etmiştir.

…… da müvekkile hitaben “…….. ‘ın işten çıkarmaya çalıştığını onun yerine ….. isimli şahsı …….ın yerine getirmeye çalıştığını beyan etmiştir.

Müvekkil de bu sözler üzerine …….. ve…….. isimli şahısları sokakta görse tanımayacağını böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylemiştir. Müvekkil işi gereği cok fazla işletmeye girip çıktığını kesinlikle bu denli bir konuşmanın olmadığını söylemiştir.

Bu konuşmalar sonrası ……….. odaya çağırtmıştır. Odada aynı zamanda ……. ta bulunmaktadır.

…….. odaya geldiğinde “müvekkil ile …….. sorumlusu …….. arasında bir ilişkinin bulunduğunu , ………da iki kez ve işyerinde görüşmelerin olduğunu söylemiş ayrıca kendisini işten çıkartmak için dedikodu yaptığını ve …………. ile görüşmeleri olduğunu bu görüşmeleri gördüğünü söylemiştir.

…… , müvekkilin, ……. ile eşinden habersiz buluştuğunu beyan etmiştir. Müvekkil ile ……… arasında husumet yoktur, müvekkil ……… işten çıkarmaya yetkili birisi değildir. Bütün bunlara rağmen müvekkilin yapmadığını olayları isnat etmek sureti ile müvekkil üzerine iftira atmış şeref ve haysiyetine dokunur fiilleri isnat etmiştir.

Bu olay üzerine …….. işi bırakmıştır. Müvekkil ise İş Güvenliği Uzmanı olarak çalıştığı işinden istifa ederek bu işyerinden ayrılmıştır.

…….. gerçeğe aykırı bu beyanları ile müvekkilin onur şeref ve saygınlığını zedelemiştir.

5237 sayılı TCK’nın 125. Maddesinde “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.”

Tüm bu olaylar …….. meydana gelmiş olup şikayet süresi halen geçmemiştir.

Açıklanan gerekçeler ile müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden şikayet olunan …….. isimli kişiden müvekkil adına şikayetçi olmak zarureti hasıl olmuştur.

Bu hususlar ile alakalı olarak tanık olarak dinlenilmesini talep etmekteyiz. Bu olayları adı geçen işletme sahipleri …… da duymuş ve görmüştür, bu kişiler de gerek duyulması halinde tanık olarak dinlenebilir.

Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz

Şikayet Eden

Vekili

Ek : Vekaletname

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.