Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi

GAZİOSMANPAŞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ :Adı ve Soyadı. T.C-………….

Adres:

SANIK : Adı ve Soyadı T.C-………..

Adres:

SUÇ :Hakaret.

SUÇ TARİHİ : …/…/…….

AÇIKLAMALAR :

  1. Viaport Venezia ……………………………………………………. ‘ de ……………… görevlisi olarak çalışmaktayım.
  2. …/…/……… tarihinde saat … : … ‘ te tamir işi için gittiğim Sanığın …………………………………. ……………………………………. adresindeki evinde, kendisine karşı hiç bir biçimde kötü söz ve davranışım olmamasına rağmen, Sanık ağza alınmayacak bir şekilde “………………………………… …………………………….. ……………………………. …………. ………………………………” şeklinde saygısızca ifadeler kullanmak suretiyle Şahsıma hakaretlerde bulunmuştur. Bu hakaretler karşısında gayet seviyeli bir tavır sergilemiş olsam da Sanık hakaretlerini sürdürmeye devam etmiştir.
  3. Ayrıca Sanık evine tamir için giden diğer iş arkadaşlarıma da benzer şekilde hakaretlerde bulunmuştur.
  4. Şahsıma hakaret eden ……………………………..’ dan şikayetçiyim.

HUKUKİ NEDENLER: 5237 S. K. m. 125 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle sanığın Şahsıma karşı sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını saygıyla talep ederim. …/ …/ 2016

ŞİKAYETÇİ

Adı ve Soyadı

İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.