Kategoriler
Suç Duyurusu Dilekçesi

Haksız Rekabet Suçu Şikayet Dilekçesi

Haksız Rekabet Suçu Şikayet Dilekçesi

 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                   :

VEKİLİ                       :

ŞÜPHELİ                    :

SUÇ                             : Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Haksız Rekabet

SUÇ TARİHİ               :

AÇIKLAMALAR         :

1-)Müvekkilimiz şirket kurulduğu tarihten itibaren sektöründe öncü firmalardan olup uzun yıllardır ……… merkezli olarak faaliyette bulunmaktadır. Bununla birlikte müvekkil şirketin ticareti ve müşteri portföyü ………….. iliyle sınırlı kalmamakta, yurt genelindeki ticareti dışında yabancı ülkelerdeki müşterileriyle de önemli hacimle yoğun şekilde ticari münasebette bulunmaktadır.

2-) ……………………………… İran’da ticari faaliyette bulunmakta olup müvekkil şirketin yabancı müşterilerindendirler. Müvekkil şirket tüm müşterileriyle olduğu gibi ………………………. ile de ticari ilişkilerini karşılıklı iyiniyet ve güvene dayalı olarak kurup sürdürmektedirler.

Ancak şüpheliler tarafından gerçekleştirilen ve suç oluşturan eylemler; müvekkil şirket ile müşterileri arasında huzursuzlukların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.

3-)Müvekkil şirketin müşterileri olan ……………… ve ……………………’ya ait mail adreslerine …………………… tarihinde beş dakika ara ile ……………………………………. adresinden Farsça bir mail gönderilmiştir. Söz konusu bu mailde müvekkilimizin dış ticaret müdürü hakkında haksız ve olumsuz ithamlarda bulunularak müvekkilimiz şirket ile ticaret yapmamaları gerektiği aksi taktirde büyük kayıplara uğrayacakları ifade edilmiştir. Bu olay vuku bulduktan bir süre sonra müvekkilimizin bu maili alan müşterisi Türkiye’ye gelerek müvekkilimiz ile görüşmüş ve olayı anlatmış, bu durumun müvekkilimiz şirkete olan güveni sarstığını ifade ederek yerinde görmek amacıyla Türkiye’ye geldiğini belirtmiştir. Bu olayın ardından müvekkilimiz İran’daki diğer müşterisiyle irtibata geçmiş ve aynı mailin ona da gönderildiğini öğrenmiştir.

4-)  Şüphelilerce böylece; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 62.maddesinde belirtilen şekilde HAKSIZ FİİL Suçu’nun işlenmiş olduğu aşikârdır. Şüpheliler cezalandırılmaz ve bu durumun önüne geçilmez ise bu vb. durumların sıkça yaşanacağı malumdur. Bu şekilde ticari şirketlerimizin, itibar ve güven zedelenmesi ve maddi anlamda kayba uğramaları söz konusu olacaktır. Ancak en önemlisi yabancı ülke firmaları artık ülkemize güvensizlik duymaya başlayacaklar ve tüm ticaretlerini sonlandıracaklardır. Böyle bir sorunun önüne geçilmesini sağlamak için bu şikayetin yapılması zaruri olmuştur.

Yukarıda belirtilen olay ve süreç çerçevesinde müvekkilimize karşı şüpheli veya şüpheliler tarafından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen haksız rekabet suçunun işlendiği açıktır. Bu nedenlerle şüphelilerin cezalandırılmasının talep etmekteyiz.

 

H.NEDENLER            : 6102 S. K.  m. 55, 62 ve ilgili mevzuat.

 

H.DELİLLER              : Mail hesabı kayıtları, Yazışma dökümlerinin Yeminli Türkçe Tercümesi, Müvekkil şirket kayıtları, Müşteri firma kayıtları, Ticaret Sicil kayıtları, Tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda açıklanan nedenlerle; şüpheli/şüphelilerin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında KAMU DAVASI AÇILMASINA ve akabinde CEZALANDIRILMALARINA, suçtan zarar görmemiz hasebiyle MÜDAHİLLİK SIFATININ TARAFIMIZA KAZANDIRILMASINA karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz………………

Müşteki Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.