Kategoriler
Tazminat Dilekçesi

Haksız Tutuklama Tazminat Dilekçesi

Haksız Tutuklama Tazminat Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : Hazine ve Maliye Bakanlığı

DAVA KONUSU : CMK 141-142 gereği 20.000,00-TL maddi ve 20.000,00-TL manevi tazminat talebidir

AÇIKLAMALAR :

Davacı müvekkil …….., 05.12.2018’de yakalanmış, 1 gün gözaltında kalmıştır. 06.12.2018’de Hakim karşısına çıkarılan müvekkil, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin ….. Sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.

Müvekkil hakkındaki dava Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin … E. Sayılı dosyasında görülmüştür. Mahkemenin … günlü ilk duruşmasında müvekkil beraat etmiş, Sayın Cumhuriyet Savcısı ve biz istinaf yoluna gitmediğimiz için beraat kararı kesinleşmiştir.

Davacı müvekkilin haksız olarak tutuklu kaldığı günlerde cezaevinde yaşadığı elem ve ıstırap ile hürriyetinin kısıtlanmasına binaen maruz kaldığı psikolojik depresyonlar sebebiyle uğradığı manevi zararın tazminini isteme zorunluluğu doğmuştur. Tüm bunlara ek olarak müvekkile karşı yakalama sırasında ve sonrasında sarf edilen hakaret ve küfürlerle de kişilik haklarına saldırı gerçekleşmiştir.

Ayrıca davacı müvekkilin 5 ay süreyle tutuklu kalması araç alım satım işine engel olmuş ve bu yüzden duruşmada da beyan ettiği aylık 2.500-TL olan gelirini elde edememesine yol açmıştır. Davacı müvekkil; düzenli aylık gelirini tutuklu olduğu için elde edemediği gibi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler de gerek kendi iaşeleri gerekse cezaevindeki müvekkilin ihtiyaçları için çevre eş-dosttan borç almak zorunda kalmışlardır.

DELİLLER : Tanık, yemin, bilirkişi, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin …. E. ve …. K. sayılı dosyası, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin …. Sorgu sayılı kararı

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin … E. ve … K. sayılı ilamının 2. Fıkrasında gösterilen tazminat sorumluluğu kapsamında davacı müvekkil için 20.000,00-TL manevi tazminat ile fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 20.000,00-TL maddi tazminatın tarafımıza ödettirilmesine karar verilmesini, her iki tazminat için de tutuklama tarihinden itibaren bankalara uygulanan en yüksek kredi faizinin uygulanmasını, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ediyoruz. Saygılarımızla.

Davacı Vekili

Ekler: Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/50 E. ve 2019/182 K. sayılı ilamı

Kesinleşme şerhi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.