Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Harç İadesi Dilekçesi

Harç İadesi Dilekçesi

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ANKARA

DOSYA NO : 2007 / *** E. 2008/ *** K.

DAVACI : ..

VEKİLİ : Av. *** ***

DAVALI : *** ***

DAVA : Tapu iptali ve tescil

KONUSU : Harcın iadesi talebi

ÖRNEK: Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası nedeniyle peşin alınan 337,50 TL. harcın 14 TL’lik kısmının maktu karar harcı olarak mahsubu ile bakiye 323,50 TL’nin karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacı tarafa iadesine karar verilmiştir.

Karar gereği bakiye … TL ‘nin tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Av. *** ***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.