Kategoriler
Gider Avansı İade Talebi

Harç İadesi Talebi

Harç İadesi Nasıl Alınır?

Harç iadesi üzerine karar verildikten sonra, bir mahkeme harç iadesi talebi ile bu işlem gerçekleşebilir.

Mahkemeye yazılacak harç iadesi dilekçesi ile lehinize hükmedilen harcı iade alabilirsiniz. Bu hususta dilekçenizde banka hesap bilgilerinizi belirtmeniz gerekmektedir.

Harç İade Talebi Örneği

BAKIRKÖY *. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO : 2021/*** Esas, 2021/** Karar
DAVACILAR : 1- B*** K*** – TC. Kimlik No:***
2- F*** E*** – TC. Kimlik No:***
3- P*** K*** -TC. Kimlik No:***
VEKİLİ : Av. K*** T***
DAVALI : A** Ü*** G*** San. Tic. Ltd. Şti.
KONU : Harcın iadesi talebidir..
AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizin 2021/*** E, 2021/*** K. Sayılı kararıyla feragat nedeniyle davanın reddine, fazla alınan 1.962,90 TL harcın iadesine karar verilmiştir.
İadesine karar verilen harcın aşağıda belirtilen banka hesabına ödenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını bilvekale arz ve talep ederim. 02.01.2021

DAVACI VEKİLİ
AV. K*** T***

HESAP BİLGİLERİ
K*** T***

Vakıfbank-TR** **** **** **** **** **** **

İstinaf Harç İadesi Talebi

ORDU 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2021/9xxx E. – 2021/xxx K.

DAVALI : *** A.Ş.

VEKİLİ : Av. Ş*** K***

DAVACI : ***

VEKİLİ : Av. M*** U***

KONU : İstinaf harçlarının iadesi hakkında beyanlarımız

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenizin yukarıda mezkur dosya numarası ile görülmüş ve karar verilmiş dosyanızla ilgili istinaf başvurusu yapılmış olup SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ’nin 20/03/2021 tarihli , 2021/*** Esas 2021/*** Karar sayılı ilamı ile ” Davalılar vekillerinin istinaf başvurularının ayrı ayrı KABULÜ İLE,

6100 sayılı HMK’nun 353/1-a-3 maddesi gereğince esası incelenmeksizin Ordu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 22/12/2021 gün ve 2021/*** E. 2021/*** K. sayılı KARARININ KALDIRILMASINA, davanın yeniden görülmesi için dosyanın yerel mahkemeye GÖNDERİLMESİNE, sair istinaf itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmiş akabinde yine aynı ilamdaki 3 nolu kararda ;

Davalı taraflarca yatırılan istinaf harçlarının talepleri halinde ayrı ayrı taraflarına iadesine karar verilmiştir. Tarafımızdan yatırılan istinaf harçlarının aşağıda yer alan tarafımıza ait banka hesabına yatırılması için gereği bilvekale arz ve talep olunur. 12.07.2021

 

IBAN No:

Hesap Sahibi: ***

VAKIFBANK *** ŞUBESİ TR 44 0001 5001 ***

Davalı Vekili

Av. xxxxxx

Vergi Dairesi Harç İadesi Talebi

BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İSTANBUL

 

Bakırköy **. İş Mahkemesi 2021/*** Esas 2021/*** karar sayılı dosyasında görülmekte olan davamızda nihai karar verilmiş olup karar kesinleştiğinden yatırmış olduğumuz 3759,80 TL iadesine karar verilmiş olup iş bu karar kesinleşmiştir .Tarafımızca yatırılan 3759,80TL tutarındaki harcın aşağıda belirtilen hesaba yatırılmasını talep ederiz.

Banka Hesap Bilgileri: Vakıfbank Adalet Sarayı Şubesi

IBAN: TR** 0001 5001 **** **** **** **

E*** Ö***

Av. E*** Ö***

Ekler :

-İlgili Mahkeme kararı ve Kesinleşme şerhi

-Harç Tahsil Müzekkeresi

-Yetki Belgesi

Defterdarlıktan Harç İadesi Talebi Örneği

DEFTERDARLIK MAKAMINA

……………..

 

……………… 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/*** Esas sayılı dosyası ile açtığımız davada yatırdığımız harcın 4.241,70 TL’sinin tarafımıza iadesine karar verilmiştir.

İadesine karar verilen tutarın aşağıda belirtilen banka hesabımıza yatırılmasını vekil olarak talep ve arz ederim. 27.09.2021

………………….

Vekili Av. ………………………

 

IBAN no : TR** **** **** **** **** **** ** (Akbank ……………….. Şb ……………… hesabı)

 

Eki : Harç makbuzu aslı, Harç iadesi kararı, vekâletname

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.