Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

HSK Hakim Şikayet Dilekçesi Örneği

HSK Hakim Şikayet Dilekçesi Örneği

HAKİMLER ve SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

ŞİKAYETÇİ :

VEKİLİ :

ŞÜPHELİ : Bakırköy *** İş Mahkemesi Hakimliği

KONU : Görevini kötüye kullanma suçunu işleyen hakim hakkındaki şikayetlerimizin bildirilmesinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkil şirketin eski çalışanı olan .. tarafından Bakırköy *** İş Mahkemesi’nde, müvekkil şirketle olan iş akdinin haksız feshedildiği iddiasıyla dava açılmıştır. (2000/*** E.) Müvekkil şirket aleyhine açılan dava haksız ve mesnetsizdir. Davacı .. Müvekkil şirketten herhangi bir alacağı bulunmamakla birlikte; iş akdini İş Kanunu’nun 17. Maddesi gereği bildirimde bulunmaksızın feshetmiş olduğundan, Müvekkil şirkete ihbar tazminatı ödemesi gerekmektedir.
  2. İzah olunan yargılama süreci Bakırköy 6. İş Mahkemesi nezdinde yürütülmektedir. 28.03.2000 tarihli celsede tahkikat aşamasına geçilmesine ve duruşmanın 19.09.2000 saat 00.00’a bırakılmasına karar verilmiştir. Ekte sunulan duruşma zaptından da anlaşılacağı üzere; 19.09.2000 tarihli duruşma 14:29’da, belirlenen saatten 3 saat geç, başlamıştır. İzah olunan husus tarafımızın ve tanık beyanında bulunmak için işlerini bırakarak duruşmaya katılan müvekkil şirket çalışanlarının mağduriyetine neden olmuştur.
  3. İşbu dilekçede açıklandığı üzere, duruşmanın belirlenen saatinden 3 saat geç başlaması tarafımızın ve müvekkil şirket çalışanlarının yoğun mağduriyetine yol açmıştır. Usul ekonomisi ilkesine aykırı olarak duruşmayı 3 saat geç başlatan şüpheli hakim görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir.

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı, görevi kötüye kullanma suçunu işlediği sabit olan Bakırköy 6. İş Mahkemesi Hakimi V*** K***’ın usule aykırı eylemlerinden dolayı Sayın Başkanlığınıza başvurma zorunluluğumuz doğmuştur. Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.

DELİLLER :

1. Bakırköy 0. İş Mahkemesi’nin 28.03.201 tarihli duruşma tutanağı

2. Bakırköy 0. İş Mahkemesi’nin 19.09.201 tarihli duruşma tutanağı

Saygılarımızla 20.09.2017

Şikayetçi Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.