Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Huzur ve Sükunu Bozma Şikayet Dilekçesi

Huzur ve Sükunu Bozma Şikayet Dilekçesi

……………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ

VEKİLİ

ŞÜPHELİ

SUÇ Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak (TCK 123. madesi)

SUÇ TARİHİ ………… tarihi ile ………….. arasında 7 kez ( 4 arama geceleyin )

AÇIKLAMALAR

Şüpheli X, vekil edenin resmi nikahlı eşi olup, halen Antalya 7. Aile Mahkemesi’nin 2014/…E. Sayılı dosyası ile boşanma davası sürmektedir.

Şüpheli hakkında, daha önce vekil edene verdiği rahatsızlık nedeniyle ……… 7. Aile Mahkemesi tarafından Koruma Kararı alınmıştır.

Vekil edenin şahsına ait 05 ………….. telefon (GSM) numarası şüpheli tarafından;

  • 20.10.2015 tarihinde gece saat 03:11’de gizli numara ile,
  • 26.10.2015 tarihinde akşam saat 21:04’te …….. numarası ile,
  • 29.10.2015 tarihinde öğlen saat 13:08’de …….. numarası ile,
  • 08.11.2015 tarhinde akşam saat 17:57’de Gizli numara ile,
  • 08.11.2015 tarihinde akşam saat 18:41’de ……. numarası ile,
  • 10.11.2015 tarihinde akşam saat 20:08’de gizli numara ile,
  • 10.11.2015 tarihinde akşam saat 20:32’de gizli numara ile

Aranmış ve müvekkil rahatsız edilmiştir. Huzuru kaçırılmış olup, şüphelinin eylemi müvekkilin huzur ve sükunu bozmaktır.

DELİLLER İlgili GSM şirketine/şirketlerine yazılacak müzekkere ile 05……… telefon numarasına ait arama ve konuşma sürelerine ilişkin kayıtları, ……… 7. Aile Mahkemesinin 2014/… E. numaralı-………… tarihli Koruma Kararı.

SONUÇ VE İSTEM Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli X hakkında gerekli soruşturma yapılmasını, eylemine uyan TCK 123. maddesi ve sair hükümler gereğince kamu davası için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Müşteki vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.