Kategoriler
Talep Örnekleri

İcra Dairesi Borçlunun Adres Araştırma Dilekçesi

İcra Dairesi Borçlunun Adres Araştırma Dilekçesi

ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO : ….

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasında borçluya ödeme emri bila ikmal

iade dönmüştür. Borçlu’nun kayıtlı MERNİS adresi bulunmamaktadır. Dolayısıyla borçlunun MERNİS adresine tebligat çıkarılması mümkün değildir. Açıklanan nedenle dosya borçlusu …… (TC: ***********)’nın bilinen son adresinin muhtarlığı olan …… Mahallesi Muhtarlığına, ……. İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve SGK ……… İl Müdürlüğüne müzekkere yazılarak sistemlerinde kayıtlı ve borçluya ait olduğu tespit edilecek tebliğe yarar adreslerin ve iletişim bilgilerinin istenilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. 30.03.2022

 

Alacaklı Vekili

Av…..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.