Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İcra Davalarının Birleştirilmesi Talebi

Davaların Birleştirilmesi Talebi

İSTANBUL **. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO : 2021/*** E.
KONU : Davaların birleştirilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR
Yukarıda bilgileri yazılı dosyanız ile yine mahkemeniz nezdinde derdest bulunan 2021/*** Esas sayılı dosyalar arasında bağlantı bulunmaktadır. Her iki dava da aynı alacaktan ve aynı icra takibinden kaynaklanmaktadır.
TALEP : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek sebeplerle mahkemeniz nezdinde bulunan 2021/*** E. sayılı dosyanın yine mahkemeniz nezdinde açılmış bulunan 2021/*** E. sayılı dosyası ile BİRLEŞTİRİLMESİNİ, birleştirme talebimizin 20.03.2021 tarihli ara karar gereği dosya bilirkişiye gönderilmeden değerlendirilmesini bilvekale arz ve talep ederim. Saygılarımla…27.03.2021

DAVALI VEKİLİ
Av. Z*** L***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.