Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

İcra Edilebilirlik Şerhi (Arabuluculuk Tutanağı)

İcra Edilebilirlik Şerhi Nedir?

İcra edilebilirlik şerhi av. kanunu md 35/A dışında kalan arabuluculuk tutanağının icra edilebilmesi için gereklidir. İcra edilebilirlik şerhi, arabuluculuk tutanağını ilam niteliğine haiz kılar.

Arabuluculuk tutanağı icra edilebilirlik şerhi dilekçe örneği

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ

TALEP EDEN : ……. – TC : ………….

ADRES : …………………………………………….

VEKİLİ : ………………………

ADRES ……………………..

KARŞI TARAF : ……………………………………

ADRES : …………………………

YETKİLİSİ : …………………. – TC : …………….

ADRES ………………………………….

TALEP KONUSU : Taraflar arasında imzalanan arabuluculuk anlaşmasına ilişkin icra edilebilirlik şerhi verilmesi talebinden ibaret dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

Taraflar bir araya gelerek, iş akdinin tarafların ortak iradeleri sonucunda feshi ile taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu müvekkil şirketin ödeyeceği özlük ve işçilik hakları hususunda anlaşmış olup, iş bu hususu gösteren ………… tarihli Arabuluculuk Anlaşma Belgesi tanzim edilmiştir. Söz konusu Arabuluculuk Anlaşması ile taraflar arasındaki uyuşmazlık sona ermiştir.

Sayın mahkemenizden Arabuluculuk Kanununun 18.maddesi uyarınca taraflar arasında düzenlenen ………….. tarihli Arabuluculuk Anlaşma Belgesine icra edilebilirlik şerhi konulmasını talep etmekteyiz.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle, beyanlarımız ile taraflar arasında düzenlenen uzlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi talebimizin kabulüne karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. …………

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP EDEN VEKİLİ

Av……………….

Ek-1 Vekaletname Örneği

Ek-2 …………… tarihli Arabuluculuk Anlaşma Belgesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.