Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İcra Hukuk Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

İcra Hukuk Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

 

………………. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİNE

Dosya No:

Bilirkişi Raporuna:

İtiraz Eden Davacı:

Vekilleri:

Davalı:

Vekilleri:

Konu: Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçemizin Sunulmasıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ

  1. Sayın Mahkemenize sunulan ….. tarihli bilirkişi raporunu …… tarihinde tebliğ aldık ve süresi içinde itirazlarımızı sunuyoruz.
  2. Mülkiyeti müvekkile ait …. İli, …… İlçesi, …….Mahallesi, …….. mevkiinde kain …… ada, …. parsel ve …. Ada …. parsel sayılı iki adet taşınmaza ait kıymet takdirini belirleyen bilirkişiler söz konusu taşınmazın değerinin çok çok altında bir rapor hazırlayarak eksik ve hatalı bir rapor tanzim etmişlerdir.
  3. Taşınmazın bulunduğu semt ve mevki, imar durumu , yüzölçümü, ana karterlere olan mesafesi, belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanma durumu , binanın inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, taşınmazın yapısal ve çevresel özellikleri dikkate alındığında belirlenen değerin aslında çok az olduğu açıkça anlaşılacaktır.
  4. Ayrıca bilirkişiler raporu tanzim ederken kıymet takdiri konusunda piyasa rayicine ilişkin resmi ya da gayri resmi ya da en basitinden kamuya mal olmuş gayrimenkul satış internet sitelerinden dahi hiçbir emsal göstermemiştir. Dolayısıyla eksik ve hatalı olarak düzenlenmiş bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz.
  5. Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; bilirkişi raporuna itirazlarımızın kabulü ile dosyanın ek rapor alınmak üzere yeniden bilirkişilere tevdiine karar verilmesini saygılarımızla talep ve istirham ederiz.

Davacı Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.