Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi (Kira Borcu)

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi (Kira Borcu)

İSTANBUL 35. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NUMARASI : 2020/*** E.

BORÇLU : Ö*** Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. (VKN: ***)

VEKİLİ : Av. İ*** V*** (Adres antettedir.)

ALACAKLILAR : 1. L*** Ş*** Ş***
2. H*** B***
3. A*** K***
4. C*** Y***

VEKİLİ : Av. M*** Y***
T*** Sitesi ** Blok ***/İstanbul

KONU : Müvekkil tarafından 10/7/2020 tarihinde tebellüğ edilen ödeme emrindeki yetkiye, borca, faize ve her türlü fer’ilerine karşı itirazlarımı içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müdürlüğünüzün yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan takip dosyasının alacaklısı tarafından müvekkilimize gönderilen ödeme emri, 10/7/2020 tarihinde tebellüğ edilmiş olmakla yasal süresi içerisinde itirazlarımızı sunmaktayız.
  2. Alacaklı tarafından müvekkil şirket aleyhine açılan icra takibi kapsamında müvekkilimize gönderilen ödeme emrinde belirtili borç olan 27,600,00 TL’ye ve dolayısıyla işlemiş faizi olan 617,53 TL’ye, ödeme emrinde toplam alacak meblağı olarak gözüken 28.212, 53 TL’ye itiraz ediyoruz. Zira borçlu müvekkilimizin böyle bir borcu yoktur. Dolayısıyla bu bedel haksızdır. Müvekkil aleyhine başlatılan icra takibinde müvekkilin borçlu olduğu herhangi bir rakam bulunmamaktadır. Bu sebeple; borcun tamamına, işlemiş ve işleyecek olan faize, talep edilen faiz oranına ve borcun tüm fer’ilerine itiraz etmekteyiz.
  3. Davacı taraf müvekkilimize *** 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2020/*** E. sayılı dosyasından kira tespiti davası açmıştır. İşbu dava derdest olup taraflar arasındaki kira bedeli bir uyuşmazlığa konu olmuştur. Talep edilen kiraların ne kadar olacağını bu davanın sonucuna bağlıdır. Kira tespiti davasının derdest olması nedeniyle kira borcun belirlenebilir olmadığından işbu takibe itiraz ediyoruz.
  4. Kira sözleşmesine konu taşınmaz elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine tabi olduğundan elbirliğiyle malikler arasında zorunlu takip arkadaşlığı vardır. Takibin elbirliğiyle maliklerden biri tarafından yapılması objektif hukuki dayanaktan yoksun olup borca bu nedenle de itiraz ederiz.
  5. Kira sözleşmesine konu taşınmaz Küçükçekmece’de olduğundan Küçükçekmece İcra Müdürlükleri yetkilidir. Bu nedenle yetkiye de itiraz ediyoruz.
  6. Tüm bu gerekçelerle borca ve yetkiye itiraz ediyoruz.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle yetkiye, borcun tamamına, işlemiş ve işleyecek olan faize, faiz oranına ve borcun tüm fer’ilerine itirazımızın kabülü ile icra takibinin durdurulmasına, dosyanın yetkili Küçükçekmece İcra Müdürlükleri’ne gönderilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 16/07/2020

Borçlu

Ö*** Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili

Av. İ*** V***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.