Kategoriler
Talep Örnekleri

İcra Yurtdışı Tebligat Talebi Örneği

İcra Yurtdışı Tebligat Talebi Örneği

T.C.

ANKARA

…. İcra Müdürlüğü

Dosya No: …………..

KONU : T.C. Vatandaşı olup Mernis adresi Yurtdışı olan Borçluya

Ödeme Emrinin Büyükelçilik/ Konsolosluk aracılığıyla Tebliğ Talebi

Yukarıda esas numarası yazılı dosya borçlusu …………………………………………..’in tespit edilen tüm adreslerine gönderilen ödeme emri tebligatları iade gelmiştir. Borçlunu Mernis adres kaydı ” YURTDIŞI ADRESİ” olarak görünmektedir.

Borçluya T.K. Md. 25/A ve Tebligat Yönetmeliği Md. 43/7 gereğince DOĞRUDAN (Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç duyulmaksızın ) Mernis adresinin bulunduğu ülke Büyükelçiliği / Konsoloğluğu aracılığıyla Örnek-7 Ödeme Emri’nin, (Takip Dayanak suretiyle beraber) tebliğe çıkarılmasına, karar verilmesini talep ederim. ……/……/………

Talep Eden

Av. …………………………………

“İcra Yurtdışı Tebligat Talebi Örneği” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.