Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi (Trafik Cezası)

KARACABEY SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDEN : ………………………….. VASİSİ; ………………………

T.C: …………………….

ADRESİ : ………………………………………

CEZA UYGULAYAN KURUM: ………………………. Trafik Denetleme Büro Amirliği

KONUSU : …………… plakalı araç hakkında düzenlenen 17/06/2021 tarihli ve ……… sayılı Trafik idari para cezasının iptali istemidir.

AÇIKLAMALAR:

1- Oğluma, ……………. tescil plakalı kiralanan araç ile ……………….. Cumhuriyet Meydanında Trafik Kural İhlali yüzden 2.698,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. İşbu trafik idari para cezası tarafıma 30.06.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. (Ektedir.)

2- Yalnız oğlum 18.03.2021 tarihinde Bergama Açık Cezaevine alınmıştır. Halen cezaevinde yatmaktadır. Cezanın yazıldığı tarihte Cezaevinde idi. Tebliğ edilen Trafik Kural İhlali cezası haksızdır. Şöyle ki; Kural ihlali yapıldığı belirtilen ……………………. Cumhuriyet Meydanında trafik kuralı ihlali yapması imkansızdır. Cezanın yazıldığı tarih ve saatte arabada kim olduğu iyi araştırılmalı, hatta arabayı kim kiralamış ve kiralarken kim imzalamış bunlar araştırılmalıdır. Ekte sunacağım vasilik belgesi bu yazdıklarımı kanıtlayacaktır. …………….. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılacak inceleme ile bu husus ortaya çıkacaktır. Trafik Kural İhlali para cezasının düzenlendiği tarihte oğlum cezaevinde olduğu kesindir ve dışarıda olması imkansızdır.

Aksi halde oğluma haksız olarak trafik ceza tutarı tahsil edilecektir.

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda izah olunan nedenlerden ve hakimliğinizce yapılacak inceleme sonucunda göz önüne alınacak sebeplere dayanarak; itiraz konusu trafik ceza tutanağının iptaline karar verilmesini vasi olarak saygılarımla arz ve talep ederim. 30.06.2021

İTİRAZ EDEN VASİ

EKLERİ:NÜFUS KİMLİK FOTOKOPİSİ

İDARİ PA CEZASI BELGELERİ

VASİLİK KARARI FOTOKOPİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.