Kategoriler
İflas Masasına Alacak Kaydı

İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi

İflas Masasına Alacak Kaydı Usulü

Başlatılan icra takibinde kapak hesabı yapılarak güncel borç miktarı öğrenilir ve ilgili iflas dairesine iflas masasına alacak kaydının yapılması talep edilir.

Güncel kapak hesabı talebi yazımıza göz atabilirsiniz.

İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi

İSTANBUL ***. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : 2021/*** İ.
KAYIT TALEBİNDE
BULUNAN ALACAKLI : S*** S*** MATB. AMB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
VD.: *******
VEKİLİ : Av. R*** S***

BORÇLU-MÜFLİS : G*** O*** M*** VE TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
KONU : Müflis şirketten iflasın açıldığı tarih itibariyle alacaklı olduğumuz ***.***,00-TL alacağımızın, fazlaya ilişkin her türlü hak ve alacaklarımızı talep ve kayıt hakkımız saklı kalmak kaydıyla iflas masasına talebidir.
AÇIKLAMALAR
İstanbul *** Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/*** Esas numaralı **.**.2020 tarihli kararı ile müflisin iflasına karar verilmiştir.
Müvekkil şirketin, müflis şirketten, **.**.20** tarihli, *** seri numaralı 1.410.000,00TL tutarında bir adet çek nedeniyle alacağı bulunmaktadır.
Ayrıca alacağımız için vadelerinden itibaren ve iflasın açılmasıyla birlikte işleyecek faizleri de talep etmekteyiz.
TALEP : Yukarıda izah edildiği üzere ek alacak kaydına, fazlaya, faize ve olası hesap hatalarına ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla,

 

  1. S*** S*** M*** Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin müflis’den iflas tarihi olan **.**.2021 itibariyle faiz ve masraflar hariç ***.***,00-TL alacağımızın iflas masasına kaydının yapılmasını,
  2. Uygun görülecek masraf avansı kullanılmak suretiyle iflas idaresi tarafından alınacak olan kararların tarafımıza “T*** Sitesi ** Blok Kat:** D:** ***/İstanbul“ adresine tebliğini

Arz ve talep ederim. Saygılarımla…13.08.2021

ALACAKLI VEKİLİ
Av. R*** S***

EK: Vekaletname

İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi – 2

İSTANBUL ***. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO : 2021/*** İ.
TALEPDE BULUNAN
ALACAKLI : R*** F*** SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
VEKİLİ : Av. T*** N***

BORÇLU MÜFLİS : İSTANBUL BİLİŞİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
KONU : Müflis şirketten olan alacağımızın iflas masasına kaydı talebidir.
AÇIKLAMALAR
İstanbul *. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 20**/*** Esas numaralı **.**.2020 tarihli kararı ile müflisin iflasına karar verilmiştir.
S*** S*** … LTD. ŞTİ., müflis şirketten, 25.02.20** tarihli, ****** seri numaralı 77.000,00TL tutarında bir adet çek nedeniyle alacaklı olup, işbu alacağımızın tahsili amacıyla İstanbul ***. İcra Müdürlüğü’nün 2012/*** esas sayılı dosyasından müflis şirket hakkında icra takibi başlatılmıştır.
TALEP : Yukarıda açıklanan sebeplerle;
S*** S*** M*** Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin müflis’den iflas tarihi olan **.**.2021 itibariyle ***.***,00-TL alacağımızın iflas masasına kaydının yapılmasını,
Uygun görülecek masraf avansı kullanılmak suretiyle iflas idaresi tarafından alınacak olan kararların tarafımıza “*** Sitesi ** Blok Kat:** ***/İstanbul“ adresine tebliğini
Arz ve talep ederim. Saygılarımla…13.08.2021

ALACAKLI VEKİLİ

Av. T*** N***

EK: Vekaletname

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.