Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi

İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi

……. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KARAR NO: ……

ESAS NO: ………

KAYIT TALEBİNDE

BULUNAN/ALACAKLI :……….

VEKİLİ : …………

KARŞI TARAF :………….

KONU : Alacak kaydı talebimizdir.

Açıklamalar :

İflasına karar verilen borçlu, cari hesaba ve faturalara dayanan alacaklar ile müvekkilime borçludur. Alacak kalemine ilişkin cari hesap ekstresi ve faturalar dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle alacak kaydına, fazlaya, faize ve olası hesap hatalarına ilişkin haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla,

  1. Müflis Şirketten yukarıda belirtilen müvekkil firmaya ait alacaklarımızın iflas masasına kaydının yapılmasını,
  2. İİK. 196. Maddesi gereğince iflasın açılmasıyla birlikte işleyecek faizlerin de hesaplamasını,
  3. İİK. 223/3 gereğince iflas idaresi tarafından alınacak olan kararların tarafımıza tebliği için dosyaya masraf avansı alınmasını saygılarımla talep ederiz.

EKLER :

EK 1. Cari hesap raporları,

EK 2. Borca ilişkin faturalar

Alacak Kaydı Talep Eden Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.