Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

İftira Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

Suç Duyurusu Dilekçe Örneği (FETÖ)

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN (MÜŞTEKİ) :

VEKİLİ :

ŞÜPHELİ :

SUÇ YERİ/TARİHİ : İzmir- 28.07.2016

SUÇ : İftira, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma vd.

DİLEKÇE KONUSU : Şüpheli hakkında eylemlerine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili hükümleri ile Sayın Savcılığınızca re’sen tespit edilecek diğer sebepler dolayısıyla soruşturma başlatılarak kamu davası açılması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR-OLAYLAR

Müvekkil …, 25.09.2017 günü polis baskınıyla uyanmış, evi altüst edilerek tüm dijital materyallerine ve evindeki bazı kitaplara el konulmuştur. Müvekkile başlangıçta somut herhangi bir bilgi verişmemiş, yalnızca hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma olduğu söylenmiştir. Müvekkilin evindeki arama devam ederken komşuları da bu aramadan haberdar olmuş, müvekkilin terör örgütü üyeliğinden işlem gördüğünü öğrenmişlerdir.

Evinde yapılan aramanın ardından 1 gün gözaltına kalan müvekkil, (Fezlekede yazılıdır- Ek-1) ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle salıverilmiştir. (Ek-2)

Müvekkil hakkındaki soruşturma sonrasında dava açılmış, açılan dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştür.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin … E. Ve … K. Sayılı kararıyla beraat eden müvekkil hakkındaki dosya istinaf aşamasına gitmiş, (Ek-3) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesinin … E. Sayılı dosyasına kaydedilmiştir.

Dairenin 13.11.2020 gün ve … E. Ve … K. Sayılı kararıyla istinaf başvurusu reddedilmiş, (Ek-4) karar temyiz edilmediğinden beraat kararı kesinleşmiştir. (Ek-5)

Müvekkil hakkındaki soruşturma sürecini başlatan kişi müvekkilin uzaktan tanıdığı bir -kayın hısımı- akrabasıdır. Kendisiyle hiç karşılaşmamış olmasına rağmen hakkında FETÖ üyesi iftirası atarak hakkında işlem yapılmasına sebep olmuştur.

Şüpheli …, 25.07.2020 günlü dilekçesinde müvekkille ilgili olarak “…küçük kızının damadı Özbek’tir. Özbekistan’dan fundamentalist diye sınırdışı edilip vatandaşlıktan çıkarılmıştır. T.C. Vatandaşlığına geçmiştir. Bu da FETÖ’cünün okulundan mezundur, yazmıştır.

Aynı günlü savcılık ifadesinde ise “Terör örgütü ile ilişkili olan … Özbek uyruklu Türk Vatandaşı… İsimli şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum” demiştir. (Ek-6)

Yine dosya içerisinde kimin düzenlediği gizli tutulan bir ihbarda müvekkilin Amerika’ya kaçacağı, kaçmadan önce yakalanması gerektiği yazıldır. Söz konusu ihbar metnine şu anda tarafımızca ulaşılamamaktadır. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin … E. Sayılı dosyası incelendiğinde söz konusu ihbara ulaşılabilecektir. Bu ihbar da İzmir sınırları içerisinden yapıldığı için şüphelinin yaptığını düşünmekteyiz.

TCK’nın 267/1 maddesinde “Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilerek iftira fiili suç olarak düzenlenmiştir.

Şüphelinin ihbarı sonrasında müvekkil hakkında başlatılan soruşturmada müvekkil 1 gün gözaltında kalmış, yargılama neticesinde ise beraat etmiş, sonrasında da karar kesinleşmiştir. Bu sebeplerle, şüpheli hakkında ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan da ceza verilmesi gerekmektedir.

Şüphelinin, müvekkil hakkındaki ihbarda ifade ettiği şeylerden hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkil fundamentalist (bu ne demektir bilmiyoruz) olduğu için sınırdışı edilmemiş, kendi rızasıyla Türk vatandaşlığına geçmiştir. Yine müvekkil FETÖ’nün okullarından mezun olmamıştır. Nitekim yaşı itibariyle de bu mümkün değildir. Ayrıca, Amerika’ya kaçtığı iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Avrupa’ya gidip gelen müvekkilin kaçma şüphesi veya niyeti hiçbir zaman olmamıştır.

Tüm bu sebeplerle, müvekkil hakkında asılsız ve kötüniyetli iddialarda bulunarak hakkında işlem yapılmasına neden olan şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmasını isteme mecburiyeti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 5237 sayılı TCK 267 vd. hükümleri, CMKve sair mevzuat

DELİLLER : Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin … E. Ve … K. Sayılı dosyası, ekli belgeler, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP :

Yukarıda belirtilen, soruşturma aşamasında ortaya çıkacak ve Sayın Savcılığınızca re’sen tespit edilecek sebeplerle gösterdiğimiz ve süreçte ortaya çıkacak şüpheli … hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmasını arz ve talep ediyoruz. Saygılarımızla.

Suç Duyurusunda Bulunan

Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.