Kategoriler
İhtarname Örnekleri

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye İhtarname Örneği

ANTALYA .. NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

İHAT EDEN :…. Kepez/ANTALYA

VEKİLİ :Av. …

MUHATAP :.. Kepez/ANTALYA

KONU :01.07.2020 – 01.07.2021 tarihli kira sözleşmesinin konut ihtiyacından dolayı yenilenmeyeceği ve 01.07.2021 tarihinde kiralananın tahliyesi ihtarından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Sayın muhatap, 01.07.2020 başlangıç tarihli 1 Yıl için düzenlenen kira sözleşmesi uyarınca .. Yılmaz Konutları … Kepez/ANTALYA adresinde bulunan müvekkile ait taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.
  2. Müvekkil Mayıs 2021 tarihinde evlenecek olup, şu an kiracı sıfatıyla oturmuş olduğunuz gayrimenkul haricinde taşınmazı bulunmamaktadır. Evlilik yapacak olan müvekkilin başkaca konutu bulunmadığından, sürekli ve zorunlu ihtiyaç sebebiyle 01.07.2021 bitiş tarihli kira sözleşmesinin yenilemesi yapılmayacaktır.
  3. İş bu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; 01 Temmuz 2020 tarihli kira sözleşmesinin sözleşme bitim tarihinden itibaren yenilenmeyeceğini ve en geç sözleşme bitim tarihi olan 01.07.2021 tarihinde zorunlu ve sürekli konut ihtiyacı sebebiyle TAŞINMAZI TAHLİYE ETMENİZİ, aksi halde tarafınıza ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açacağımızı ve bu konuda yapılacak tüm masrafların tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.04.05.2021

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av. …

Sayın Noter: Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba hızlı tebligat ile tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını saygıyla talep ederim.04.05.2021

İHTAR EDEN VEKİLİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.