Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

…………… İCRA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

……………….İCRA DAİRESİ’NE

DOSYA NO :……………..

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

EDEN :……………………….

ALACAKLI : …………………………….

VEKİLİ :………………………..

KONU : Aleyhime başlatılan ilamsız ödeme emrine süresi içerisinde itirazlarım hk.

TEBLİĞ TARİHİ : …………………………….

AÇIKLAMALAR

Müdürlüğünüzün ………………….. E. sayılı dosyası ile aleyhime ilamsız icra takibi başlatılmıştır. İlamsız ödeme emri tarafıma …………. tarihinde tebliğ edilmiştir. Alacaklı olarak görünen taraf ………………………ye herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Bu sebeple aleyhime başlatılan Ödeme Emrine, Yetkiye, Borca, Takibe, Faize, Faiz Oranına, İşlemiş Faize ve Ödeme Emrinin Tüm Ferilerine itiraz ediyorum.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere,

Alacaklı olarak gözüken tarafa hiçbir borcum olmaması dolayısıyla aleyhime başlatılan ; Ödeme Emrine, Yetkiye, Borca, Takibe, Faize, Faiz Oranına, İşlemiş Faize ve Ödeme Emrinin Tüm Ferilerine itiraz ediyorum. Söz konusu takibin durdurulmasını ve gerekli diğer işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Borca İtiraz Eden

……………………….

EK: Kimlik Fotokopisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.