Kategoriler
Tüketici Hakem Heyeti Dilekçeleri

IMEI Klonlama Tüketici Hakem Heyeti

IMEI Klonlama Tüketici Hakem Heyeti

……… VALİLİĞİ

TÜKETİCİ İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

AÇIKLAMALAR :

 1. Dava dilekçesi ekinde sunduğum faturadan (Ek-1) anlaşılacağı üzere mesafeli satış sözleşmesi ile … isimli alışveriş sitesi üzerinden davalı firmadan ……tarihinde bir adet ……. marka ve model cep telefonu satın aldım. Orjinal kutusuna ait fotoğraf (Ek-2)’de sunulmuştur.
 2. Bahse konu cep telefonu ………..numaralı hat ile sorunsuz olarak kullanılmakta iken …….tarihinde şebeke sorunu baş göstermiş ve telefon hattı kullanıma kapatılmıştır. Belli bir süre konuyu araştırdıktan sonra sorunun cep telefonunun imei numarasının kopyalandığından ileri geldiğini öğrendim. Bunun üzerine telefonun ………. olarak görünen imei numarasıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu üzerinden sorgulama yaptım. Yaptığım sorgulama neticesinde “bu İMEI numarasının başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiştir.” bilgisine ulaştım. BTK üzerinden yaptığım sorgulama kaydı (Ek-3)’de sunulmuştur.
 3. ……….. tarihinde satıcı firma ile faturada kayıtlı telefon numarası üzerinden görüşme yaparak sorunu izah ettim. Telefondaki yetkili kişi *#06# tuşlarını çevirerek ekran görüntüsünün alınmasını, ayrıca TC kimlik numaramı ve telefonda kullanılan hat numarasının kendisine gönderilmesini istedi. Ben de istendiği şekilde yaparak bilgileri firmanın kullandığı whatsapp hattı üzerinden yetkiliye gönderdim.(*#06# tuşları çevrilerek yapılan sorgulama Ek-4’de sunulmuştur.) Bunun üzerine yetkili, gönderdiği kargo numarası üzerinden telefonu firmaya göndermemi istedi. Telefona ne gibi bir işlem yapılacağını sorduğumda ise bana telefona yazılım yükleyeceklerini söyledi.
 4. ………. tarihinde istendiği şekilde telefonu kargoya verdim. Kargo teslim fişi (Ek-5)’de sunulmuştur.
 5. ……….. tarihinde davalı firma tarafından bedeli tarafıma ödettirilen kargoyla birlikte ürünü yeniden teslim aldım. Kargo teslim fişi (Ek-6)’da sunulmuştur.
 6. Telefona ………. numaralı hattını taktım. Bu hatla şebeke aktif hale gelince sorunun çözüldüğünü düşündüm.
 7. Aradan birkaç gün geçtikten sonra şebeke hattı yine kullanıma kapatıldı. Bunun üzerine *#06# tuşlarını çevirerek cihazın İMEI numarasını kontrol ettim. Açılan pencerede (Ek-7) telefonun IMEI numarasının …………olduğunu fark ettim. Bu IMEI numarasıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu üzerinden sorgulama yaptım. Yaptığım sorgulama neticesinde bu cihazın ithalat yoluyla yurda getirildiği, İMEI numarasının sistemde kayıtlı olduğu, fakat marka ve modelinin …………. olduğu bilgisine ulaştım. BTK üzerinden yaptığım sorgulama kaydı (Ek-8)’da sunulmuştur. Ne var ki tarafımca kullanılan cep telefonu marka ve model cep telefonudur. Bu durum davalı firmanın tamir adı altında geri istediği telefona bu kez yazılım yoluyla bir başka cihazın IMEI numarasını klonlayıp tarafıma tekrar geri gönderdiğini göstermektedir.
 8. ……….. tarihinde bu durumu davalı firmanın kullandığı whatsapp hattı üzerinden yeniden yetkiliye bildirdim. Yetkili kişi telefonu tekrardan geri göndermemi isteyince ben de satılan malın ayıplı olduğunu, ya sorunsuz yenisini yada ödenen bedelin iadesini istedim. Davalı firma ise aynı üründen ellerinde bulunmadığını, ……TL fark ödeyerek bir üst modeli tarafıma gönderebileceklerini teklif ettiler. Davalı firma ile yapılan whatsapp yazışmalarının çıktısı (Ek-9)’da tarafınıza sunulmuştur.
 9. IMEI numarası, her bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında yüklenen, tek ve benzersiz cihaz kimlik numarasıdır. IMEI klonlanması ise; orijinal olmayan ya da yasal izni bulunmadan piyasaya sürülen telefonlara kimlik bulabilmek için orijinal cihazların IMEI numaralarının kopyalanarak bu cihazlar için kullanılmasıdır.
 10. 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun “Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar” başlıklı 55. Maddesi; “(1) Kurum tarafından izin verilmedikçe, abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgileri yeniden oluşturulamaz, değiştirilemez, kopyalanarak çoğaltılamaz veya herhangi bir amaçla dağıtılamaz. (2) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacına yönelik yazılım, her türlü araç veya gereçlerin ithalâtı, üretimi, dağıtımı veya tanıtımı yapılamaz, bulundurulamaz, aracılık edilemez.” şeklindedir.
 11. Şüphe yoktur ki şikayete konu klonlanmış cihaz objektif olarak sahip olması gereken niteliklere sahip değildir ve bu nedenle ayıplı mal statüsündedir. Bu konuda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 04.08.2006 tarihli ve 22747 sayılı yazısı ile, bu tür satılan cihazlarda hukuki ayıp unsuru yer aldığından ayıplı mal olarak değerlendirildiği ve tüketicilerin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinde düzenlenen seçimlik haklardan faydalanması gerektiği yönünde görüşü bulunmaktadır.
 12. Burada açıkça hukuki bir ayıp söz konusudur. Zira malda maddi anlamda bir eksiklik olmamasına rağmen hukuki nedenlerle maldan yararlanmam tamamen engellenmiş durumdadır. Davalı firma buradaki kusurunu anlamasına rağmen kendilerine sunduğum aynı ürünün ayıpsız olanıyla değişimi, ya da bedelinin iadesi seçeneklerinden birini kabul etmeyip farkını vererek daha üst bir modeli gönderebilecekleri teklifinde bulunmuştur. Böyle bir teklif ekstradan tarafıma …… TL üzerinde yük getireceğinden kabul etmem mümkün değildir.
 13. 6502 sayılı kanun ayıplı malın varlığı halinde tüketicilere bir takım seçimlik haklar tanımıştır. Bu seçimlik haklardan bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme talebim vardır. Açıklanan nedenlerle haklı talebimi yerine getirmeyen firmaya karşı Hakem Heyetinize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEP : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer yasal mevzuat, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 04.08.2006 tarihli ve 22747 sayılı yazısı

DELİLLER : Fatura, BTK kayıtları, whatsapp yazışmaları, heyetinizce aldırılacak bilirkişi raporu vs.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle telefon için ödenen bedelin satış tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine, haksız yükletilen …..TL kargo bedelinin tarafıma iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

ŞİKAYET EDEN

EKİ: …. adet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.