Kategoriler
Tazminat Dilekçesi

İş Kazası Manevi Tazminat Dilekçe Örneği

İş Kazası Manevi Tazminat Dilekçe Örneği

KALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Gönderilmek Üzere

DENİZLİ NÖBETÇİ İŞ MAHKMESİNE

DAVACI: XX – TC: XX

xxxxx Çameli/Denizli

VEKİLİ : Av. Horoz

xxx Pamukkale/Denizli

DAVALI : XX

XX Kale/Denizli

DAVA : Manevi tazminat davası

H.TABİ DEĞER : 10.000,00 TL

KONU : Müvekkilin, davalıya ait işyerinde çalışırken geçirdiği iş kazası sonucu

meydana gelen manevi zararların karşılığı olarak 10.000,00 TL manevi

tazminatın davalıdan tahsili istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

  1. Müvekkil, 04.07.2014 tarihinde davalı X iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya başlamıştır. Müvekkil 24.07.2014 tarihinde ….. çalışmakta olduğu sırada ……. yerine yerleştirmeye çalışırken calaskar diye tabir edilen aletin yerinden çıkarak vagonun üzerine devrilmesi sonucu yaralanmalı iş kazası geçirmiştir.
  2. Kazadan sonra müvekkil Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreci 5 aydan fazla sürmüş ve müvekkil bu süre içerisinde çalışamamıştır. Yapılan tedavilerde müvekkilin bacağında tibia kırığı meydana geldiği tespit edilmiş ve platin takılmıştır.
  3. Davalı işveren, iş güvenliği ve sağlığına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Müvekkil ve diğer işçiler, iş güvenliği ve sağlığı hususları hiçe sayılarak ağır maden işinde davalı işveren tarafından çalıştırılmışlardır. İşverenin, iş güvenliği mevzuatından kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelen kazada müvekkilim maddi ve manevi zarara uğramıştır.
  4. Müvekkilin uğramış olduğu zararların tazmini için maddi tazminat davası mahkemenizin 2015/… E. Sayılı dosyasında görülmüştür. Dosyaya giren Adli Tıp raporuna göre müvekkilde % 4.2 oranında çalışma gücü kaybı olduğu saptanmıştır. Yine dosyaya giren bilirkişi raporu neticesinde davalı işveren %85 oranında kusur izafe edilmiştir. Dosyaya giren diğer tüm belge ve beyanlar değerlendirilmiş ve yargılama neticesinde 30.238,50 TL maddi tazminata hükmedilmiştir. Dosya istinaf aşamasında onanarak kesinleşmiştir. Müvekkilin bu süreç boyunca uğradığı manevi zararların tazmini için iş bu davayı açmak gerekmiştir.
  5. Müvekkil, tedavi ve dava süreci boyunca manevi olarak da zarara uğramıştır. Kaza tarihinde müvekkil 29 yaşındadır. Hayatının en verimli çalışma döneminde 5 aydan fazla süre boyunca tedavi görmüş ve başkalarının bakımına muhtaç hale gelmiştir. Kaza nedeniyle müvekkilin bacağında tibia kırık meydana gelmiş ve iyileşmesi için platin takılmıştır.

Bu nedenle tedavi sürecinin bitiminden sonra uzun bir süre çalışamamıştır. Müvekkilin uğradığı maddi zararlar dava yoluyla ancak 4 yıl sonunda tahsil edilebilmiştir. Tüm bu süreç boyunca müvekkilin yaşadığı zorluklar müvekkilin iç dünyasında çöküntüye sebep olmuştur.

İş bu açıklanan nedenlerle müvekkilin uğramış olduğu manevi zararların tam karşılığı olmasa da; 10.000,00 TL’nin kaza tarihi olan ……. itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilerek müvekkilime verilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ MEVZUAT : 6098 say. TBK, 6100 say. HMK vd. sair mevzuat hükümleri.

DELİLLER : Kale Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/… E.,2018/…. K.

sayılı dosyası, tanık, gerekmesi halinde bilirkişi ile birlikte

diğer sair delillerimiz.

SONUÇ : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilin uğramış olduğu manevi zararların tam karşılığı olmasa da; 10.000,00 TL’nin kaza tarihi olan ……. itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini mahkemenizden müvekkilim adına vekaleten talep ederim.06.12.2021

Davacı vekili

Av. *** ***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir