Kategoriler
Cevap Dilekçesi

İş Mahkemesi Cevap Dilekçesi

İş Mahkemesi Cevap Dilekçesi

İZMİR 6. İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 2022/ E.

DAVALI :

VEKİL : Av.

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Davaya karşı cevap ve ilk itirazların sunulmasından ibarettir.

Yukarıda esas numarası yazılı olan dosyada davalı şirket vekiliyim. Açılan davayı kabul etmiyoruz. Davanın usul ve esastan reddini talep ediyoruz.

İLK VE USULE KARŞI İTİRAZLARIMIZ:

Davaya karşı HUSUMET, ZAMANAŞIMI, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE, GÖREVSİZLİK, YETKİSİZLİK, EKSİK HARÇ-GİDER ve resen belirlenecek hususlarda İTİRAZ EDİYORUZ. Ayrıca, dava açılmadan önce, ARABULUCULUK DAVA ŞARTI yerine getirilmemiştir. Bu ve resen belirlenecek nedenlerle davanın usul ve esastan reddini talep ediyoruz. Davacının hizmet tespit davası kabul olsa da şu an istinaf aşamasındadır ve kesinleşmemiştir. Davacı söz konusu apartmanda çalıştığı (kabul anlamına gelmemek şartıyla) bir an için düşünülse bile iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilmiştir.

SONUÇ VE İSTEM:

Davalı Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.