Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

İş Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

İş Mahkemesi İstinaf Dilekçesi Örneği

YARGITAY ( ) İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

 

İSTANBUL ANADOLU …. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

 

DOSYA NO : …………. E. …………. K.

DAVALI : ………………..

VEKİLLERİ : ……………………

DAVACI : …………………

VEKİLİ : ………………………

KONU : Yerel mahkemenin …………… E. ……………. K. Sayılı ……………… tarihli kararının davalı müvekkil aleyhine tespit edilen dönem bakımından BOZULMASI talebiyle temyiz sebeplerimizin arzından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR :

Davacı taraf müvekkile karşı açtığı dava ile …………………… tarihleri arasında çalıştığı iddiasıyla hizmet tespiti talebinde bulunmuş, yerel mahkeme davacının davalı işveren yanında …………………. tarihleri arasında hizmet akdi ve asgari ücretle çalıştığı iddialarını kabul emtiştir. Ancak, davacının kötüniyetli olarak …………….yıl öncesine dayandırdığı emeklilik işlemleri/talepleri haksız ve hukuka aykırı olup yerel mahkeme kararının bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;

1- YEREL MAHKEME DELİLLERİN TAKDİRİNDE HATAYA DÜŞMÜŞÜR. DOSYA MÜNDERECATINDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE DAVACININ DAVA KONU İDDİALARINI TEYİDE YÖNELİK HİÇBİR SGK KAYDI/BORDROLU TANIK/KOMŞU İŞYERİ TANIĞI VE SAİR DELİLLER MEVCUT OLMAMASINA RAĞMEN DAVACININ YAKLAŞIK ……………… MÜVEKKİLİMİN YANINDA ÇALIŞMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. Müvekkilim …………………..yapan küçük bir esnaftır. Yaptığı iş ve genel olarak çok canlılık arz etmeyen, hazır ve ucuz mobilyanın da artması ve yayılması ile de yıllar itibari ile giderek küçülen bir iş olmuştur. İşler her zaman aynı yoğunlukla devamlılık göstermediğinden ve genelde götürü usulü iş alındığında eleman çalıştırılması ihtiyacı genelde kısa dönemler için olabilmiştir. Yani müvekkilimin davacının iddia ettiği gibi sürekli işçi çalıştırması pek mümkün olamamıştır. Kaldı ki davacı bu iddialarını bordrolu tanık/sair deliller ile de ispatlayamamıştır. Davacı adeta kendi talebini kabul ettirebilmek adına öğretilmiş beyanlar çocukluktan bu zamana yakın arkadaşlarını tanık olarak dinletmiştir. DOSYADA DELİLLERİN AZLIĞI, YAKLAŞIK 30 YIL ÖNCESİNİN KAYITLARINA ULAŞILAMAMASI VE DAVACININ ELİNDEKİ BİRKAÇ BELGEDEN İBARET DOSYA MÜNDERECATI DA GÖZDEN GEÇİRİLEREK DAVACININ HAKSIZ DAVASININ REDDİ GEREKİRKEN KISMEN KABULÜ HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR.

2- YEREL MAHKEME TARAFINDAN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYAN BİR DİĞER HUSUS DA DAVACININ KISMİ ÇALIŞMASINI KABUL BEYANIDIR. Müvekkil davanın bidayetinden bu yana davacının kendi işyerinde sigortalı olarak çalıştığını, ancak süreli olarak çalışmadığını, iş olunca ve davacının biraz da canı istediğinde çalıştığını, bunun dışında başkaca atölyelerde ve istediği kadar çalıştığını beyan ve kabul etmiştir. YEREL MAHKEME BU

HUSUSU HİÇ DİKKATE ALMAMIŞTIR. Kaldı ki Müvekkil; davacının ilk sigortasını yapan, gerekli primleri devamlı geçte olsa yatırmaya çalıştığı dosyadaki evraklardan net olarak anlaşılmaktadır. Davacı bu işyerinde çalışmış olsaydı mutlaka primleri de, sigortaya girişi nasıl yapılmışsa öylece yatırılırdı. Yerel mahkeme tarafından tespit edilen süreçte davacı, müvekkil yanında çalışmamıştır. Bu döneme ilişkin kayıtlar mevcut olmadığı gibi davacının iddialarını ispatlayacak herhangi bir delili de yoktur. Bu minvalde Yerel mahkemenin davacının “kabul beyanını” göz önünde bulundurmadan iddialarının kısmen kabulü hukuka aykırıdır.

3-YEREL MAHKEME TARAFINDAN VERİLEN KARAR, SIRF İŞÇİNİN MAĞDURİYETİNE NEDEN OLMAMAK AMACI İLE DAVACININ ELİNDEKİ BİRTAKIM BELGELER ESAS ALINARAK HİÇBİR DELİL OLMADAN OLUŞTURULMUŞTUR. Davacının iddiaları kötü niyetli olup, geçmişe dönük sigorta hizmeti saydırmak ve emeklilikte avantajlı hale gelebilmek adına açılmış haksız ve hukuka aykırı talepleri içermektedir. SIRF İŞÇİYİ KORUYAN YASAL MEVZUAT HÜKÜMLERİ GÖZETİLEREK MADDİ GERÇEK BERTARAF EDİLMEMELİDİR. Davacı çalışmadığı dönemi çalışmış gibi saydırmak üzere açtığı bu davada müvekkilimin mağduriyetine sebep olmak peşindedir.

Davacı elindeki bir iki belgeyle emekli olabilmek için o tarihlerde sigortasız her nerede çalışmışsa, bu sürelerin müvekkil üzerinden, hizmetini tespit ettirmenin gayretindedir. Tüm bunlarla beraber, davacının davası kötü niyetli olup, geçmişe dönük sigorta hizmeti saydırmak ve emeklilikte avantajlı hale gelebilmek adına açılmış haksız ve hukuka aykırı talepleri içermektedir. Davacı çalışmadığı dönemi çalışmış gibi saydırmak üzere açtığı bu davada müvekkilimin mağduriyetine de sebep olmak peşindedir.

NETİCE VE TALEP : Gerek yukarıda arz etmeğe çalıştığımız hususlardan dolayı, gerek re’sen dikkate alınacak hususlardan dolayı yerel mahkeme kararının davalı müvekkil aleyhine tespit edilen dönem bakımından BOZULMASINA karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

 

Davalı …………. Vekilleri

………………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.