Kategoriler
İsim Değişikliği Dilekçesi

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği

BATMAN ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : HÜSAMEDDİN İ***- ********** TC Kimlik numaralı, 1997 D.lu, R*** Mah. ** Sok. *** BATMAN Tel: 0542 *** ** **

DAVALI : Batman Nüfus Müdürlüğü

DAVA : İsim Tashihi

AÇIKLAMALAR :

********* TC Kimlik numarasıyla nüfusa kayıtlıyım.

  1. Asıl ismim Gökhan olduğu halde nüfusa tescili sırasında ismim Hüsameddin olarak yazılmıştır. Ancak aile arasında, arkadaş çevremde bu isimle tanınmam, herkes beni Gökhan olarak tanımaktadır.
  2. Nüfus kaydındaki ismimi duyan arkadaşlarım benimle “küçük Hüsameddin” diyerek alay etmektedirler. Resmi kurumlarda bana Hüsameddin diye hitap ettiklerinde bana hitap ettiklerini anlamamaktayım.
  3. Nüfus kütüğündeki yazılı bulunan Hüsameddin isminin aile arasında ve çevremde Gökhan olarak tanındığımdan nüfus kütüğünde yazılan Hüsameddin isminin İptali ile Gökhan olarak düzeltilmesine karar verilmesi hususunda isim tashihi davası açma zarureti doğmuştur. Mahkemenizce gerek görüldüğü takdirde tanıklarımı duruşma günü hazır edeceğim.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanı vs. deliller.

HUKUKİ NEDENLER : İlgili Mevzuat

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan Hüsameddin isminin iptali ile Nüfus kütüğüne Gökhan olarak kayıt ve tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 28.06.2018

Hüsameddin İ***

EK :

Kimlik fotokopisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.