Kategoriler
İhtarname Örnekleri

İşten Çıkarılma Noter İhtar Örneği (Avukatsız)

İşten Çıkarılma Noter İhtar Örneği

GERZE NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN : M

M*** Mah. M*** Sk. A*** Apt. SİNOP

MUHATAP : MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. Tahirağa Çeşme Sk.

Ayazağa Ticaret Merkezi No:1 Kat:5-6 Maslak / İSTANBUL

KONU : Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai ücreti, Yıllık ücretli izin alacağı, Resmi tatillerde çalışma alacağının ödenmesi, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı ihtarıdır

OLAYLAR : Sayın Muhatap;

Aramızdaki iş akdine müsteniden 01 Kasım 2003 tarihinden 01.12.2009 tarihine kadar her gün sabah 08:00 ile çoğunlukla akşam 21:00 arasında Cumartesi günleri dahil olmak üzere haftanın 6 günü işçi sıfatıyla asgari ücret karşılığında işyeriniz olan MNG Kargo Sinop Şubesi’nde çalıştım.

MNG Kargo Şubesi’nin ….. isimli şahıs tarafından devralınması üzerine aynı şartlarda işyerinde çalışmaya devam ettim. Ancak 10.11.2010 tarihinde ……. tarafından işten çıkarıldım ve İş Kanunundan kaynaklanan haklarım halen ödenmemiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 6ncı maddesine göre devir tarihinde işyerinde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile devralana geçer, ayrıca devralan işveren işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.

Madde 6 – İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.

Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

İhtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde

Henüz ödenmemiş olan fazla mesai ücretleri, kullanılmayan yıllık izin ücretleri, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarımı tarafıma ödemenizi, aksi takdirde yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.

…/…/…..

…..

Sayın Gerze Noterliği,

Üç nüshadan ibaret olan bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafıma verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

…/…/…..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.