Kategoriler
Feragat Dilekçesi

İstinaf Feragat Dilekçesi

İstinaf Feragat Dilekçesi

KÜÇÜKÇEKMECE 3 AiLE MAHKEMESi SAYIN HAKiMLiĞiNE

Dosya no: 2017/……e

Huzurunuzda derdest Yukarıda esas numarası yazılı dosyada , 08/02/2017 tarihli celsede dosyaya karara çıkmıştır.

Bu bağlamda, Gerekçeli kararın şahsıma huzurda tebliğini talep ediyorum.

İstinaf yoluna başvurmuyorum.İstinaf yoluna başvuru hakkımdan feragat ediyorum.

Kesinleşme şerhini havi Gerekçeli karar sureti ile, Nüfüs müdürlüklerine yazılacak müzekkerelerin elden takipli olarak şahsıma verilmesini talep ediyorum.

Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

İstinaftan Vazgeçme Dilekçesi

ANKARA 2.ASLİYE HUKUK

MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 2017/xxx

İSTİNAFTAN FERAGAT

EDEN DAVACI : xxxxx

VEKİLİ : xxxxxx

DAVALI : xxxxxx

KONU : İstinaftan ve Temyizden Feragat Beyanımızdır.

AÇIKLAMALAR :

1- Mahkemenizde 2017.7xxxx Esas no ile görülen ve 18.05.2017 tarihinde 2017/XXX Karar numarası ile karara bağlanan davamızı istinaf ve temyiz etmeyeceğiz.

2- İstinaf hakkımızdan feragat ediyoruz.

İSTEM SONUCU : Temyiz hakkımızdan feragat ettiğimizden, karara kesinleşme şerhi verilmesini ve talep ederiz. 11.06.2017

Davacı Vekili

Av.xxxxx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.