Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI (ALACAKLI) :

DAVACI VEKİLİ          : Av. XXXXXXXXX
DAVALI (BORÇLU)     :  XXXXXXXXXXX
DAVA KONUSU           :  XXX TT. icra Müdürlüğü’nün 2025/HJHL sayılı dosyasındaki itirazın iptali ile takibin devamına ,itiraz edilen alacak üzerinden %20 icra-inkar tazminatının  davalıdan tahsiline, karar verilmesi taleplidir.(HKK Asıl alacak :2.500,00 -TL) (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile)

 

OLAYLAR                    :

 1. Davalı, müvekkil kooperatifin üyesidir. Kendisi kooperatifte  3+1 Z  tipi  c-13 numaralı dairenin hak sahibidir. Davalının kooperatif üyeliği halen devam etmektedir. Kooperatifte aidat ödemeleri halen devam etmektedir. Aidat  miktarı ve belirlenen miktarların ödeme zamanları genel kurul kararlarına göre  yapılmaktadır.(Delil listesi 1-2)
 2. Davalının kooperatife  genel kurul kararı gereği aidat borçları bulunmaktadır. Bu  borçların dökümü aşağıdaki şekildedir.
  1. Eylül/2035 ayı WW.250,00-TL
  2. Ekim/2035 ayı WW.250,00-TL olmak üzere toplam WW.500,00-TL ‘dir.(Delil listesi 1-2-3) Aidat alacaklarına genel kurul kararı gereği aylık % 2.5 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.(Delil listesi 2)
 1. Davalının bu borçları ödememesi üzerine kendisi hakkında  XX TT.İcra Müdürlüğü’nün 2025/TT sayılı dosyası ile icra takibine geçilmiştir.Takipte TT.VVV,00-TL asıl alacak ile birlikte her bir alacak için ödeme ayın takip eden aydan başlamak üzere % 2.5 oranında gecikme zammı talep edilmiştir.WW.TT.2025 takip tarihi itibariyle gecikme zamları tutarı da toplam olarak 93,75 –TL olup 7 örnek ödeme emri ile talep edilen toplam alacak  VV.VVV,75-TL olmuştur.(Delil listesi 4)
 2. Davalı taraf vekili vasıtası ile itirazında borcu kabul etmediğini ve borcunun bulunmadığını belirterek borca itiraz etmiştir. İtiraz üzerine icra müdürlüğü takibin durdurulmasına karar vermiştir.
 3. Sunulan nedenlerle haksız ve geçersiz itirazının iptali  ile takibin devamına ve belirli ve likit aidat alacağı nedeniyle kötü niyetle itiraz mevcut olduğundan asıl alacak üzerinden % 20 icra-inkar tazminatının da davalıdan tahsiline karar verilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, BK, TMK ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

SÜBUT DELİLLERİ     :

 1. Kooperatife ait tüm defter ,kayıt ve belgeler ve muhasebe kayıtları.
 2. Genel kurul toplantı tutanakları.(Önceki genel kurul toplantı tutanaklarının ihtiyaç durumuna göre kooperatiften istenmesi )
 3. Davalının  borcunun olup olmadığının araştırılması açısından kooperatif kayıt ve belgeleri ve muhasebe kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi.
 4. WWWW T. İcra Müdürlüğü’nün 2035/DSDD sayılı takip dosyası .
 5. Sair ve mukabil deliller.

SONUÇ VE İSTEM        :  Yukarıda sunulan nedenlerle;

 • TTT WW. İcra Müdürlüğü’nün 2025/DDD sayılı dosyasındaki davalı itirazının iptali ile takibin devamına,
 • Haksız ve kötü niyetle itiraz mevcut olduğundan itiraz edilen kısım üzerinden %20 icra-inkar tazminatının davalı tarafından tahsiline ,
 • Fazlaya ilişkin haklarımızın ve sair yasal haklarımızın saklı tutulmasına,
 • Masraf ve vekillik ücretinin de davalı tarafından tahsiline,
 • Karar verilmesini talep ederim. Saygılarımla.

DAVACI VEKİLİ

AV. XX XX

EKLERİ:

 • Delil listesi 2 numarada yer alan
 • İki adet genel kurul kararı (2 suret eklidir.)
 • Harç ödeme makbuzu(icra)
 • Vekaletname

“İtirazın İptali Dava Dilekçesi” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.